Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2012

Serieus omgaan met EVC.
Mensen doen gedurende hun hele leven ervaringen op, bijvoorbeeld op de werkplek, door levenservaring, door zelfstudie, via hobby’s en/of onderbroken studies. EVC richt zich op alle individuen die de wens hebben het niveau van hun verworven competenties te laten erkennen teneinde de vraag beantwoord te zien op welk niveau zij beroepsmatig kunnen functioneren. Een EVC procedure stelt het niveau van het beroepsmatig functioneren vast. Daarmee kunnen individuen een adequaat instroomniveau kiezen in het beroepenveld of in het onderwijsveld. Dat is een nobel streven dat alle aandacht verdient.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Cijfers geven in Nederland, de USA en het Verenigd Koninkrijk

Internationale vergelijking van onderwijsprogramma’s en diploma’s is in Nederland de taak van Nuffic. Bij zulke vergelijkingen is een essentiële vraag wat de betekenis is van een cijfer of ander soort beoordeling. Op de website van Nuffic wordt dit probleem behandeld in het stuk ‘Grading systems in the Netherlands, the United States and the United Kingdom’. Dit artikel is daarvan een bewerking. 

Terecht of niet? Hoeveel ellende is genoeg?

In het leven gaat niet alles op rolletjes. Ook jonge mensen komen in aanraking met ellende. Of die van invloed is op studieprestaties, is een vraag die in onderstaande beroepszaak aan de orde komt.

De invoering van het Bindend Studieadvies

Veel Nederlandse universiteiten en hogescholen beogen de studievoortgang van hun studenten te verbeteren door de invoering van een bindend studieadvies (BSA). Er is echter nog weinig gepubliceerd over het effect ervan op het rendement. In dit artikel staat daarom de vraag centraal of de invoering van het BSA hoger onderwijsinstellingen daadwerkelijk in staat stelt om het rendement te verhogen

Rekentoetsen VO wel degelijk valide

Uit het artikel ‘De rekentoetsen 3F zijn niet valide’ (Wilbrink et al., 2012) spreekt ontevredenheid over de vaardigheden die in de rekentoets 3F worden getoetst. Uit het artikel destilleer ik dat de schrijvers vinden dat de rekentoets meer contextloze opgaven moet bevatten en dat het gebruik van de rekenmachine moet worden verminderd. 

Gezien en gelezen

4th Annual European Association of Test Publishers (E-ATP) in Berlijn: 12-14 september 2012. http://www.eatpconference. eu.com/conference/schedule-at-a-glance.aspx en www.eatpconference. eu.com/conference/2012-presentations.aspx

Dit is een impressie van de conferentie van de Europese afdeling van de Association of Publishers (ATP). In de E-ATP heeft een aantal commerciële testaanbieders belangen, zij sponsoren ook de conferenties. Deze conferentie telde 240 deelnemers uit 25 landen.

Gastcolumn; Als het leven zelf

Nu kan ik u vertellen dat ik voor deze vraag zelf al flink bezig ben geweest met iets dat sterk aan confabuleren verwant is. Docenten in het Hoger Onderwijs die multiple-choicevragen maken doen dat ook. Toetsvragenmakers zijn bij het vragenmaken namelijk de meeste tijd kwijt met het bedenken van afleiders bij hun vragen. Het doel van een afleider is dat dit ‘incorrecte’ antwoord op de gestelde vraag voor de minder competente student toch heel aantrekkelijk moet zijn.

Examenwerk – onderwijs en bedrijfsleven samen sterk

In april van dit jaar kreeg een redactielid van EXAMENS een uitnodiging voor de ‘Dag van de Examinering voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en politiek’. De Dag van de Examinering was een initiatief van de stichting Examenwerk om beroepsonderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. De redactie was op die dag verhinderd, maar het programma was de aanleiding voor een gesprek met de organisator van dit evenement,

Examineren van gastouders met behulp van het cspe-model

Gastouders moeten minimaal een mbo-kwalificatie niveau 2 bezitten: het diploma helpende zorg en welzijn. Deze diploma’s worden afgegeven door roc’s, ook roc’s die niet altijd de opleiding voor deze doelgroep verzorgen. De opleiding is vaak in handen van organisaties uit de ‘gastouderbranche’. Roc’s ontwerpen zelf het exameninstrumentarium dat zij gebruiken of kopen examens in bij examenorganisaties.

Toetsangst in beeld binnen het hbo

Toetsangst oefent een negatieve invloed uit op toetsprestaties van onderwijsdeelnemers in allerlei onderwijstypen. Ook in het Nederlandse hoger onderwijs speelt dit probleem. Gelet op het magere rendement van het hoger onderwijs en de ambities om steeds meer mensen op hbo-niveau op te leiden, is elke student die vanwege toetsangst de opleiding voortijdig afbreekt er één teveel.