Examens_icoontje-1

Toetskaart van Nederland

Toetskaart

Toetskaart

Met de toetskaart trachten we een overzicht  samen te stellen van ‘alles’ wat zich in Nederland specifiek op toetsgebied beweegt. Hiermee willen wij het toetslandschap in kaart brengen, wat gebeurt er op het gebied van toetsing en wie zijn dat dan.

Bijgaand een overzicht van organisaties die zich beroepsmatig met toetsing bezighouden. Dit kan variëren van toezichthoudende instellingen zoals Stichting Examenkamer tot:

 • commerciële dienstverleners op toetsgebied en van zelfstandig ondernemers tot grote organisaties zoals Cito;
 • niet commerciële organisaties op toetsgebied zoals CVE en DUO
 • leveranciers van digitale toetssystemen
 • aanbieders van examenafnamefaciliteiten
 • exameninstellingen voor specifieke vakken, deskundigheden en beroepen
 • certificerende instellingen
 • itembanken
 • LinkedIngroepen
 • congresbureaus die zich op het gebied van toetsing begeven
 • geralateerde websites
 • Nederlandstalige boeken / vakbladen
 • Nederlandse toetsdeskundigen met hun specialisme, deskundigen die regelmatig publiceren en waarvan de naam vaker terugkeert in boeken en artikelen.

 

Deze opsomming is niet limitatief, maar geeft de richting aan van wat we in kaart willen brengen.

 

 

Boeken & Tijdschriften (Nederlandstalig)

Boeken & Tijdschriften (Nederlandstalig)

Exameninstellingen

Exameninstellingen

Toets organisatie

Toets organisatie

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen

Itembanken

Itembanken

Toetstechnische dienstverleners

Toetstechnische dienstverleners

Congressen

Congressen

Lectoraten

Lectoraten

LinkedIngroepen

LinkedIngroepen

Digitale toetssystemen en leveranciers

Digitale toetssystemen en leveranciers

Netwerk en toetsgerelateerde organisaties

Netwerk en toetsgerelateerde organisaties

Toezichthouders

Toezichthouders

Examen afnamefaciliteiten

Examen afnamefaciliteiten

Cursussen Onderwijs Opleidingen

Cursussen Onderwijs Opleidngen