Examens_icoontje-1

Toetskaart van Nederland

Toetskaart

Toetskaart

Met de toetskaart trachten we een overzicht  samen te stellen van ‘alles’ wat zich in Nederland specifiek op toetsgebied beweegt. Hiermee willen wij het toetslandschap in kaart brengen, wat gebeurt er op het gebied van toetsing en wie zijn dat dan.

Boeken (Nederlandstalig)

Boeken (Nederlandstalig)

Exameninstellingen

Exameninstellingen

Toets organisatie

Toets organisatie

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen

Itembanken

Itembanken

Toetstechnische dienstverleners

Toetstechnische dienstverleners

Congressen

Congressen

Lectoraten

Lectoraten

LinkedIngroepen

LinkedIngroepen

Digitale toetssystemen en leveranciers

Digitale toetssystemen en leveranciers

Netwerk en toetsgerelateerde organisaties

Netwerk en toetsgerelateerde organisaties

Examen afnamefaciliteiten

Examen afnamefaciliteiten

Onderwijs

Onderwijs