Examens_icoontje-1

Home

Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk

is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken. Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

EXAMENS, mei 2024

Welkom bij deze nieuwe editie van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Nu we richting de zomer gaan, en er voor velen een drukke examenperiode aankomt, is dit een mooi moment om de nodige inhoudelijke ontspannen afleiding te bieden. Ook in deze uitgave hebben we weer verschillende interessante bijdragen verzameld.

In onze terugkerende interviewreeks ‘Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld’ spreken we ditmaal niet met één maar twee kopstukken, Anneke Bax en Henk van Berkel. Experts die hun sporen in de wereld van toetsing ruimschoots hebben verdiend. In de lezenswaardige weergave van dit gesprek, opgemaakt door Harry Molkenboer en Jan Jacobs, delen zij hun waardevolle perspectieven en inzichten.

EXAMENS- papieren versie 2023

Gratis bij uw registratie

Vanaf januari 2023 is EXAMENS alleen nog maar als een digitaal vakblad  beschikbaar en zijn er net als voorheen 4 edities verschenen.

Er zijn echter ook liefhebbers van een papieren naslagwerk. Om die lezers tegemoet te komen hebben we alle belangrijke artikelen die afgelopen jaar zijn verschenen in een extra 96 pagina tellende  full colour  papieren uitgave gebundeld. 

Bent u abonnee of geregistreerd op deze website dan ontvangt u deze uitgave gratis.

 

 

Gratis bij uw registratie

EXAMENS - De papieren versie 2023. Bestel nu deze uitgave

Alle belangrijke artikelen die afgelopen jaar zijn, zijn verschenen in een 96 pagina tellende full colour papieren uitgave gebundeld. Als u zich registreert ontvangt u deze uitgave gratis. Niet registreren maar toch uitgave bestellen. REGISTREER JE NU! OF BESTEL DEZE  PAPIEREN UITGAVE  

 14,95

 Vorige uitgaven

Doelstelling:
Het bevorderen van de samenwerking tussen praktijk en theorie, met als doel de kwaliteit van examens te verhogen.

Kenmerken:
• vakoverstijgend;
• bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd;
• praktische implicaties naar aanleiding van empirisch onderzoek;
• waarde voor de praktijk.

EXAMENS ZOEKT SCHRIJVERS!
De redactie doet een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang. Mocht u een idee hebben voor een bijdrage, neem dat contact op met: 

• Hoofdredacteur: Kelly Beekman – k.beekman@fontys.nl
• Eindredactie: Desirée Joosten – ten Brinke  – desiree.joosten-tenbrinke@maastrichtuniversity.nl;

Partners