Examens_icoontje-1

Home

Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk

is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

EXAMENS, September 2023

Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, alweer de derde editie van dit jaar.

En ook nu hebben de ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering niet stilgestaan. De centrale eindexamens brengen toch altijd wat spanning en extra werkbelasting met zich mee. Examenfraude is afgelopen periode een onderwerp van gesprek gebleken in verschillende onderwijssectoren. Colleges van Beroep hebben het binnen verschillende instellingen druk gehad met vraagstukken rondom kwaliteit van examinering, besluitvorming en toegankelijkheid voor iedere student. Maar inmiddels is de zomerperiode voorbij en kan ieder zich, hopelijk uitgerust en opgeladen, opmaken voor een nieuw schooljaar.

 

Vorige uitgaven

Doelstelling:
Het bevorderen van de samenwerking tussen praktijk en theorie, met als doel de kwaliteit van examens te verhogen.

Kenmerken:
• vakoverstijgend;
• bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd;
• praktische implicaties naar aanleiding van empirisch onderzoek;
• waarde voor de praktijk.

EXAMENS ZOEKT SCHRIJVERS!
De redactie doet een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang. Mocht u een idee hebben voor een bijdrage, neem dat contact op met: 

• Hoofdredacteur: Kelly Beekman – k.beekman@fontys.nl
• Eindredactie: Desirée Joosten – ten Brinke  – desiree.joosten-tenbrinke@maastrichtuniversity.nl;

Partners