Examens_icoontje-1

Home

Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk 

is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

EXAMENS, Mei 2023

Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk.

Dit tweede nummer van deze jaargang ontvangt u in een periode waarin examinering een prominente rol speelt. In het basisonderwijs maken leerlingen zich op voor de afronding van hun schooljaar, of zelfs een gehele basisschoolperiode. In het voortgezet onderwijs stijgt de spanning door de centrale eindexamens. En ook in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs luidt deze periode een afronding van een leerjaar in met bijbehorende uitdagingen en drukte. 

 

Vorige uitgaven

Doelstelling:
Het bevorderen van de samenwerking tussen praktijk en theorie, met als doel de kwaliteit van examens te verhogen.

Kenmerken:
• vakoverstijgend;
• bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd;
• praktische implicaties naar aanleiding van empirisch onderzoek;
• waarde voor de praktijk.

EXAMENS ZOEKT SCHRIJVERS!
De redactie doet een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang. Mocht u een idee hebben voor een bijdrage, neem dat contact op met: 

• Hoofdredacteur: Kelly Beekman – k.beekman@fontys.nl
• Eindredactie: Desirée Joosten – ten Brinke  – Desiree.Joosten-tenBrinke@ou.nl;

Partners