Examens_icoontje-1

Home

Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk

is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

EXAMENS, November 2023

Welkom in de laatste editie ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’ van deze jaargang.

Een jaar dat als vanouds voorbijvliegt, gevuld met de nodige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van toetsing en examinering. Ook in deze uitgave hebben we weer een aantal mooie bijdragen voor u, met ditmaal een kleine verrassing als kers op de taart. Afgelopen jaar heeft u de verschillende edities digitaal mogen ontvangen. Er zijn echter ook liefhebbers van een papieren naslagwerk, en ook die lezers komen we graag tegemoet. Vandaar dat we alle artikelen die afgelopen jaar zijn verschenen in een extra papieren uitgave bundelen. In december vindt u deze verzameleditie in de brievenbus. Maar eerst een mooie vierde digitale uitgave van
jaargang 2023

 

Vorige uitgaven

Doelstelling:
Het bevorderen van de samenwerking tussen praktijk en theorie, met als doel de kwaliteit van examens te verhogen.

Kenmerken:
• vakoverstijgend;
• bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd;
• praktische implicaties naar aanleiding van empirisch onderzoek;
• waarde voor de praktijk.

EXAMENS ZOEKT SCHRIJVERS!
De redactie doet een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang. Mocht u een idee hebben voor een bijdrage, neem dat contact op met: 

• Hoofdredacteur: Kelly Beekman – k.beekman@fontys.nl
• Eindredactie: Desirée Joosten – ten Brinke  – desiree.joosten-tenbrinke@maastrichtuniversity.nl;

Partners