Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2011

Onthul je kwaliteit

Op vrijdag 23 september 2011 organiseerde QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) een symposium met als titel Onthul je kwaliteit . QANU biedt hoger onderwijsinstellingen externe beoordelingen van hun onderwijs en onderzoek en geeft adviezen voor het verbeteren van hun interne kwaliteitszorg. Veel universiteiten vragen aan QANU begeleiding bij het accreditatieproces. Opleidingen in het hoger onderwijs moeten eenmaal per zes jaar hun kwaliteit kunnen aantonen om te worden geaccrediteerd. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Van papieren naar digitale boekhoudexamens

Tegenwoordig wordt de boekhouding van bedrijven steeds vaker volledig online gedaan. Bij een digitaal boekhoudsysteem kan de klant zelf eenvoudige administratieve handelingen verrichten terwijl de accountant controleert en adviseert. De examinering past zich bij deze ontwikkeling aan en ontwikkelt digitale toetsvormen.

Facebook-informatie: privé?

De sociale netwerken zijn alom ingevoerd. Je deelt je vreugde of verdriet met anderen. Is dat altijd verstandig? De zaak De examencommissie van de universiteit te A. kwam voor de zoveelste keer een geval van plagiaat tegen. De papers op de betreffende universiteit moeten elektronisch worden ingeleverd. Voor ze bij de docent terechtkomen, worden ze automatisch vergeleken met alle papers die eerder zijn ingeleverd.

Pieter Drenth - De man van wetenschap en bestuur

Ons gesprek met Pieter Drenth vindt plaats in het gebouw van de Open Universiteit in Eindhoven. Wij praten maar liefst 2,5 uur met elkaar, Drenth is een boeiend verteller. Overigens is de duur van het gesprek niet zo verwonderlijk voor wie zijn cv bestudeert. Hij is jarenlang President geweest van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, een organisatie waar uitsluitend topgeleerden lid van zijn.

Gaat meetfout bij de rekentoets slachtoffers maken?

In EXAM ENS nummer 3 uiten Wilbrink en Hulshof (2011) hun zorgen over de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Zij vrezen onder andere dat het aantal ten onrechte gezakte leerlingen toe zal nemen. De auteurs hebben toekomstige uitslagregels met de huidige situatie vergeleken. Deze vergelijking laat zien dat met de invoering van de rekentoets het aantal ten onrechte gezakten niet of nauwelijks toeneemt.

Evalueren om te leren - Toetsen en beoordelen op school. Bussum:


De illustratie op de voorkant van Evalueren om te leren is een alleraardigst gekozen metafoor: een jongetje klautert langs een klimwand omhoog. Een gewaagd avontuur, maar gelukkig zit het kind vast aan een veiligheidstouw en mocht het eens vallen, zal het geen letsel oplopen. Men kan het niet op de afbeelding zelf zien, maar ongetwijfeld worden vanaf de zijkant goede raadgevingen geroepen. 

De traditie van het rode potlood


Over het beoordelen van profielwerkstukken kent de scholengemeenschap te V. geen duidelijke beleidslijn. Feitelijk wordt het beleid aan de individuele docenten overgelaten, maar dat leidt er dan in de praktijk wel toe dat er regelmatig klachten zijn van leerlingen. Soms zijn leerlingen van mening dat bepaalde opmerkingen beter tijdens de begeleiding gemaakt hadden kunnen worden:

Een handreiking is niet genoeg

De HBO-raad heeft een document uitgebracht onder de titel ‘Geslaagd! – Handreiking examencommissies’ dat aanbevelingen bevat voor het functioneren van de examencommissie. In Examens nummer 2-2011 heeft Smits, die mede betrokken was bij de totstandkoming, een toelichting bij deze handreiking gegeven. In deze reactie betoogt Adema dat er meer nodig is dan het scheppen van voorwaarden om de waarde van diploma’s en getuigschriften werkelijk duurzaam te bestendigen.

Studietoetsen: zinvolle inhoud of betrouwbare score?

Voor studietoetsen lijken inhoudsvaliditeit en betrouwbaarheid op gespannen voet te staan. Staat de inhoudsvaliditeit centraal, dan is de inhoud van de toets doorgaans heterogeen en kan de toetsscore onbetrouwbaar zijn. Mikt men op een hoge betrouwbaarheid, dan is de toets vaak inhoudelijk eenzijdig. Een beetje van beide levert vlees noch vis, dus wat te doen met dit schijnbare dilemma?

Examens contactlensonderwijs

Comakership is de samenwerking tussen de branche, de opleidingsinstituten en de examenorganisatie. In dit artikel wordt beschreven hoe de examinering vanuit het principe van comakership vorm is gegeven. Het contactlensonderwijs is tot stand gekomen op initiatief van de branche. De brancheverenigingen hebben competentieprofielen ontwikkeld voor ‘medewerker contactlenzen’ en ‘contactlensspecialist’ op basis waarvan de opleidingen zijn ontwikkeld.

Digitaal toetsen met de landelijke kennistoetsbank voor de zorg

Zestien HBO-opleidingen Verpleegkunde werken samen met vertegenwoordigers van zorginstellingen en de Stichting Leerstation Zorg aan de ontwikkeling en het onderhoud van een kennistoetsbank. De werkwijze van de kennistoetsbank wordt in dit artikel beschreven aan de hand van de opgedane ervaring binnen de projecten Bruggen Bouwen 2009-2011 en Toetsen met de BoKS 2011-2013. In Bruggen Bouwen is een toetsbank ontwikkeld voor formatief toetsen.