Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens Mei 2013

De eindtoets basisonderwijs
Er was recentelijk weer veel te doen om de eindtoets basisonderwijs, de Cito-toets. Het is de toets die scholen op het eind van het basisonderwijs kunnen gebruiken om het niveau van de leerlingen te bepalen. Uit de toets komt een score die in praktijk mede wordt gebruikt voor het schooladvies. Scholen zijn niet verplicht om de Citotoets af te nemen. Er zijn ook andere toetsen in omloop, maar de meest bekende is toch wel de Cito-toets. Bij het kiezen van de vervolgopleiding speelt de Cito-toets een grote rol, maar is niet doorslaggevend. Ook het schooladvies en de wens van de ouders worden bij de keuze betrokken

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Focus op standaarden in examinering

Het framework dat op basis van het literatuuronderzoek is ontwikkeld, is ingedeeld in de volgende procesgebieden: Kaders, Leren & construeren en vaststellen, Examineren & diplomeren, Kwaliteitszorg over alle processen heen. Elk procesgebied kent kwaliteitsindicatoren. 

IBKI en Examenservices-selfservice voor examenproces

IBKI, de examenorganisatie voor de mobiliteitsbranche, ondersteunt tegenwoordig het administratieve proces van examens met behulp van innovatieve selfservice-portals. Directeur IBKI, Jim Schouten stuurde hierover een technisch stuk naar EXAMENS. Voor ons tijdschrift was de informatie in dat artikel aanleiding voor een nadere kennismaking. Het gesprek met Schouten vond plaats op 12 maart in het gebouw in Nieuwegein waar IBKI is gehuisvest.

Het nakijken van open vragen

Docenten of andere correctoren, want een docent hoeft niet per se de persoon te zijn die de vragen nakijkt, vinden het nakijken van open vragen geen leuke bezigheid. Zij zien het eerder als een noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal inherent is aan het hanteren van open toetsvormen. Er kan veel misgaan bij het nakijken van open vragen. Maar er zijn oplossingen.

Actieve telefoons bij examens

Het is al sinds tientallen jaren verboden om enig telecommunicatiemiddel actief te hebben gedurende het examen. Toch blijkt er regelmatig een telefoon tijdens het examen af te gaan. Surveillanten, examenleiders, examinatoren en exameninstellingen gaan daar zeer verschillend mee om. 

Rangorde of wanorde

Net zo lang als er mensen rondlopen, zijn er rangorden. Een rangorde voorkomt wanorde. Het maakt de verhoudingen duidelijk. Mensen zijn nu eenmaal groepsdieren. Zij bepalen onderling wie dominant is. Zij willen een hiërarchie. Net als honden in de roedel. En net als kippen, met hun pikorde. Een rangorde is overzichtelijk en nuttig. En het is soms ook leuk.

Het tentamen Jaarrekeninglezen

In 2012 berichtte het Advocatenblad, het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten, over een advocaatstagiaire die veel moeite moest doen om zijn recht te halen. Niet alleen de Examencommissie en de beroepsinstantie van de Orde, het Curatorium, bogen zich over zijn zaak, maar ook de NationaleOmbudsman en de voorzieningenrechter.

Toetsing en toetsgestuurd leren

In SURF werken hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties, met als doel de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek te verbeteren. Binnen het themagebied ‘Innovatie in Onderwijs’ is het programma ‘Toetsing en Toetsgestuurd Leren’ opgezet. Hierin staan het verhogen van het studiesucces en het verlagen van 

De annotaties van eerste corretoren

In de centraal schriftelijke examens voor het voortgezet onderwijs wordt het examenwerk eerst door de eigen docent nagekeken en vervolgens door een docent van een andere school. Eerste correctoren mogen het examenwerk van annotaties voorzien, maar hoeven dat niet.

Het ZelCommodel, grip op competentieniveaus

Het ZelCommodel is een praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van competentieniveaus in het beroepsonderwijs. Het model beschrijft een niveau-indeling gebaseerd op de dimensies Zelfstandigheid en Complexiteit: hoe zelfstandiger iemand werkzaamheden kan uitvoeren en hoe