Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens Mei 2011

Een AFM voor de examinering?

In het redactioneel van vorige zomer is het al aangekondigd, het advies van de Onderwijsraad over de waardevastheid van diploma’s. Dit advies met de titel ´Een diploma van waarde´ ligt er nu. De raad stelt dat de samenleving op de examinering en het daarmee samenhangend diploma moet kunnen vertrouwen. De raad constateert een spanningsveld tussen enerzijds differentiatie – bijvoorbeeld de roep om maatwerk – en anderzijds standaardisatie -bijvoorbeeld wensen ten aanzien van landelijke examinering. De raad signaleert het ontstaan van een tendens naar

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Ik spiek, jij spiekt, wij spieken

In de zomer van 2010 bracht de HEMA een site in de lucht waarop spiektips konden worden geplaatst. De site kreeg veel aandacht in de media en leidde tot ophef. Docenten werden door de Onderwijsraad opgeroepen kennis te nemen van alle spiektips. Moet spieken als fraude worden gezien of als iets onschuldigs? Want wie heeft nog nooit gespiekt? En welke gevolgen heeft spieken?

Openbaarmaken van een itembank

Hoe spreek je de kandidaat aan?

In het competentiegericht onderwijs krijgen kandidaten steeds vaker vragen voorgelegd die gebaseerd zijn op een probleem of situatiebeschrijving vanuit de beroepspraktijk. Bij gebruik van een casustoets moet de toetsontwikkelaar een aantal keuzes maken, hij moet bijvoorbeeld bepalen op welke wijze hij de kandidaten gaat aanspreken. In de LinkedIn-groep van de Nederlandse Vereniging van Examens is deze keuze onderwerp van discussie geweest. Dit artikel vat deze discussie samen.

Haken in het geding

Is tekst die geplaatst staat tussen haken wel of niet onderdeel van de examenvraag en doet die er derhalve al of niet toe? Een gezakte kandidaat heeft in een ultieme poging om zijn beroepskwalificerende examen met goed gevolg af te sluiten deze kwestie voorgelegd aan de rechter.

Jules Peschar - over evaluatie van het onderwijs

Toen wij Jules Peschar in november van het vorig jaar in Arnhem interviewden, had hij een drukke vergadering achter de rug, moest hij nog terug naar huis in Haren, maar praatte hij niettemin geconcentreerd en met toewijding over hetgeen hem nog steeds drijft: uitvinden hoe iets in elkaar zit en of je er eventueel iets aan kunt veranderen1.

Greep krijgen op je toetsen en examens

Paul Bloemen, Esther Gielen & Cilia de Jong (2010). Greep krijgen op je toetsen en examens – Werkboek voor studenten in het MBO. Nuenen: OAB Dekkers. Produkt 2010003. € E17,00. Te bestellen via www.oabdekkers.nl. Greep krijgen op je toetsen en examens Het mbo staat bijna jaarlijks in het centrum van de belangstelling als het gaat om de kwaliteit van de examens

Regels zijn regels

Regels zijn regels. Denkt u zich de volgende situatie in. Het eindexamen heeft voor een bepaalde leerling een erg ongelukkige uitkomst. Hij is gezakt omdat hij bij het totaal van zijn cijfers twee-tiende punt tekort komt. Het gaat dus om de cijfers voor de schoolonderzoeken en de cijfers voor de vakken bij het centraal schriftelijk. En dan kom je 0,2 punt tekort. 

Examencommissies hbo worden belangrijker!

Iedereen die als belanghebbende betrokken is bij onderwijs (leerlingen en studenten, docenten, werkgevers) moet in principe blindelings kunnen vertrouwen op de waarde van afgegeven diploma’s. Dat geldt voor alle soorten van onderwijs. Helaas is in de zomer van 2010 maatschappelijke en politieke beroering ontstaan over de kwaliteit van sommige diploma’s van het hoger beroepsonderwijs (hbo). 

Op een diploma moet je kunnen vertrouwen

De Onderwijsraad heeft op 13 oktober 2010 desgevraagd het advies Een diploma van waarde uitgebracht aan de Tweede Kamer1. De achtergrond van dit advies is gelegen in de zorgen die bij de Tweede Kamer over de waarde van diploma’s bestaan. In het advies staat de vraag naar de waardevastheid van diploma’s c