Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens Mei 2010

Evalueren in de basisschool.

We vergeten het misschien wel eens, maar de plaats waar veruit de meeste toetsen op één moment wordt afgenomen, is de basisschool. Ruim 150.000 kinderen zwoegen dan enkele dagen op allerlei opgaven die het eind van hun eerste schooltraject afsluiten. Op het moment dat u dit leest, zijn de uitslagen van de Eindtoets Basisonderwijs al enkele maanden bekend. De eerste blik van de ouders zal rechtstreeks zijn gegaan naar de eindscore, die, om duistere redenen, ligt tussen 501 en 550. En de vraag waar het om gaat is of de score boven of onder de range van 530-535 ligt.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Over onregelmatigheden bij de afname van centrale eindexamens

Wanneer wordt examenwerk op grond van artikel 43 van het Eindexamenbesluit ongeldig verklaard, wanneer niet en wat zijn de onderscheiden gevolgen van die beslissingen? De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en beslist of het centrale eindexamen op reguliere wijze is verlopen, of kandidaten zijn benadeeld of bevoordeeld.

Twee maten toegestaan

Wim van der Linden – Item banking centraal

We troffen Wim van der Linden eind januari 2010 in Hoog-Catharijne te Utrecht, tijdens zijn bezoek aan Nederland om zijn derde kleinkind te bewonderen. Van der Linden is sinds 2008 werkzaam als Chief Research Scientist bij CTB/McGraw-Hill in de Verenigde Staten. Met een nulaanstelling is hij nog steeds als hoogleraar meetmethoden en data-analyse aan de Faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente verbonden.

Competent erkend?

Competent erkend? Inspectie van het Onderwijs. (2009). Competent erkend? Over het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs. Inspectierapport 2009-33. 48p. ISBN: 978-90-8503-168-0. Te downloaden op: www.onderwijsinspectie.nl EVC in het hoger onderwijs De onderwijsinspectie – in de rol van beoordelende instantie – onderzocht in 2008 de kwaliteit van EVC-procedures in het mbo.

Olijfolie: geur, smaak en zuurgraad

Olijfolie: geur, smaak en zuurgraad. Over smaak valt niet te twisten: olijfolie moet extra vergine zijn. In Italië zijn ze zo trots op hun olijfolie dat er zelfs een politie-eenheid is opgericht om de olijfoliecharlatans te weren. Ergens in een klein dorpje in Italië wordt in een heel klein kantoortje de olijfolie beoordeeld die pretendeert aan deze superieure kwaliteit te voldoen. Dag in dag uit, want er zijn veel olijfolieboeren, 

Kun je corruptie met toetsen bestrijden?

Corruptie is een wijd verspreid fenomeen in de landen die tot 1991 de Sovjet-Unie vormden. Ook de onderwijssector is daarvan niet verschoond gebleven. Omkooppraktijken bij toelating tot hoger onderwijs zijn daarvan het meest aansprekende voorbeeld. In een aantal landen is het uitbannen van deze vorm van corruptie één van de speerpunten van onderwijsvernieuwing geworden.

Voorwaardelijk toetsen in het mbo

De huidige examenregelgeving maakt niet duidelijk in hoeverre voorwaardelijk toetsen in het mbo is toegestaan. De praktijk is daardoor divers en soms van onvoldoende kwaliteit. De auteur van dit artikel is van mening dat er goede argumenten zijn voor het toepassen van voorwaardelijk toetsen bij competentiegerichte examinering in het mbo. Daarvoor worden voorstellen gedaan.

De Cito Eindtoets Basisonderwijs

In het tijdschrift EXAMENS is tot nog toe geen aandacht besteed aan beoordeling en toetsen in het basisonderwijs. In deze bijdrage wordt de Eindtoets Basisonderwijs nader beschouwd. Het resultaat op deze toets geeft informatie over het meest geschikte type voortgezet onderwijs voor de basisschoolleerling. De Eindtoets Basisonderwijs is geen examen en is niet verplicht voor basisscholen.