Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2011

Is toetsen een rechtse hobby? Je zou denken van wel als je ziet hoe in de korte tijd dat het kabinet Rutte bestaat, over het belang van toetsen en examineren wordt gesproken. En het blijft niet bij praten, er worden concrete maatregelen genomen. Een Kamermeerderheid steunde in november 2010 de motie-Beertema/Elias om een eindtoets voor het basisonderwijs verplicht te stellen. Sommigen dachten misschien dat zo’n eindtoets er al lang was, maar de lezer van EXAMENS weet dat de Citotoets niet verplicht is. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Don Mellenbergh - De laatste der generalisten

We spraken met een ontspannen Don Mellenbergh in de stationsrestauratie in Utrecht in de herfst van het vorig jaar. Hij is inmiddels 72 jaar, maar nog steeds actief. Hij legt de laatste hand aan het schrijven van een inleidend boek voor onderzoeksmasters getiteld A Conceptual Introduction to Psychometrics en hij geeft cursussen aan onderzoeksmasters en promovendi in de Methodenleer. 

Evaluation and testing in nursing education

Dit handboek over toetsen en beoordelen is geschreven door en voor verpleegkundigen. De auteurs beogen de opvattingen over assessment, toetsen, meten en evalueren in het verpleegkunde onderwijs te beschrijven en docenten hiermee te laten werken als onderdeel van hun onderwijstaak. 

De omvang van een itembank

Regelmatig krijgt de Examenkamer de vraag voorgelegd wat de minimale omvang van een itembank moet zijn om die openbaar te kunnen maken. Deze vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. In feite bevat de vraag de volgende twee thema’s: ‘Hoe groot moet een itembank zijn?’

Gids voor toetsontwikkeling

Steeds weer blijkt dat docenten en examinatoren behoefte hebben aan informatie die helpt bij het construeren van toetsen. Niet te veel theoretische achtergrondinformatie, maar concrete informatie ‘hoe je het moet doen’. In die behoefte probeert deze bijdrage te voorzien.

Een streepje te veel - Over het zorgvuldig bewaren van examenformulieren

De meeste docenten houden zogenoemde inzage-uren. Enkele dagen na de toets mogen studenten hun gemaakte werk komen inzien en ze kunnen hun antwoorden vergelijken met modelantwoorden. Op die manier krijgen studenten ook inzicht in de fouten die ze hebben gemaakt. Dat dergelijke inzage-uren risico’s met zich meebrengen, toont onderstaande beroepszaak.

Het opsporen van plagiaat van schriftelijk werkstukken

Plagiaat is een vorm van fraude die een hardnekkig leven leidt. Al in de eerste jaargang van het tijdschrift EXAMENS in 2004 is een artikel opgenomen over plagiaat bij het schrijven van werkstukken. Ook in 2008 besteedde EXAMENS hier aandacht aan. En niet ten onrechte. Het is eenvoudig niet te tolereren wanneer een examenkandidaat zich verschuilt achter anderen. Daartegen kan niet vaak genoeg worden gewaarschuwd.

Meten is inschatten: welk taalniveau zal haalbaar zijn?

Zadkine is in het schooljaar 2009-2010 begonnen alle eerstejaars studenten de Taal Niveau Test te laten maken. Hun resultaten zijn per opleiding, klas en student zichtbaar gemaakt. Tevens zijn ook alle resultaten op instituutsniveau verzameld. Op basis daarvan heeft Zadkine een poging gedaan om in te schatten, aan de hand van het

Mijn beoordelingen zijn van goede kwaliteit

Onderzoek toont aan dat docenten eenzelfde prestatie van studenten zeer verschillend kunnen beoordelen. Inzichten van docenten, gewoonten op het gebied van beoordelen, voorkeur voor bepaalde onderwerpen, specifieke deskundigheden van docenten, enzovoort kunnen hieraan ten grondslag liggen. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat beoordelingen in al deze omstandigheden van minder goede kwaliteit zouden zijn.