Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2021

Beste lezer,

In het onderwijs vormen de maanden voor de zomervakantie altijd een bijzondere periode. Wat enerzijds voelt als de laatste loodjes met een vakantie in zicht, is anderzijds een kans om af te maken wat af moet om na de zomer met een schone lei te kunnen starten.

Op het moment van schrijven (juli 2021) is het nog niet helemaal duidelijk hoe die schone lei er na de zomer uit gaat zien. Want vooralsnog houden de COVID-19 ontwikkelingen ons volop bezig. Wat dit voor  gevolgen heeft voor de uitvoering van ons onderwijs op het moment dat u dit nummer van Examens leest, is nog niet helemaal duidelijk. Kunnen we onze lessen weer volledig op locatie aanbieden binnen alle onderwijstypes? Gaan we hybride onderwijs verzorgen? Hoe kunnen we fysieke lesactiviteiten optimaal combineren met online-lesactiviteiten? 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Over naar programmatisch toetsen

Bij de opleiding Voeding & Diëtiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werd programmatisch toetsen ingevoerd. In dit artikel worden de resultaten van een evaluatie van deze implementatie beschreven. Eerst leest u de uitgangspunten van programmatisch toetsen en hoe de opleiding de overgang van conventioneel toetsen naar programmatisch toetsen vorm gaf. 

Flexibele examens bij het vak economie

In het voortgezet onderwijs mogen leerlingen voor een of meerdere vakken het examen op een hoger niveau afleggen. Uit de examenmonitor van DUO (2018, 2019) blijkt dat in de praktijk maar weinig leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken. Stichting Cito maakte een analyse welke extra kennis en vaardigheden worden gevraagd om het centraal examen economie op een hoger niveau af te leggen en welke inspanning dit van leerlingen vraagt.

Eigen verantwoordelijkheid

Zo eens in de paar maanden gaat ondergetekende op zoek gaat naar een interessante uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) om in deze rubriek te kunnen bespreken. Bladerend door de jurisprudentie van het CBHO is de rode draad toch wel het NBSA (Negatief Bindend Studieadvies).

De waarde van een portfolio bij een leven lang ontwikkelen

Recent verschenen in dit tijdschrift artikelen waar wij als auteurs bij betrokken waren. Kaemingk en Kempers-Warmerdam (2020) schreven een artikel over het verschil tussen startbekwaamheid, vakbekwaamheid en vakvolwassenheid. Ook ging het over hoe je vakvolwassenheid op de arbeidsmarkt kunt borgen. 

Interview met Anton Béguin, scheidend directeur Centrale Toetsing en Examinering Cito

Vrijdagmiddag, 11 december. Het jaar 2020 zit er bijna op. Vanuit het perspectief van toetsing en examinering een bizar jaar, want zowel de eindtoetsen voor het primair onderwijs als de centrale examens voor het voortgezet onderwijs werden geannuleerd. Voor de redactie van Examens reden om kort terug te blikken met Anton Béguin, directeur van de afdeling CTE, Centrale Toetsing en Examinering,

Borgen in crisistijd

Exact een decennium na wat de ‘diplomafraude’ heette, kwam de coronacrisis. In de tussenliggende periode zijn examencommissies op het schild geheven als hoeders van de kwaliteit van het diploma. Een zeer belangrijke publieke taak, waarmee examencommissies garant staan voor de waarde van het waardepapier.

Bloed, zweet en tranen

Op social media zag ik een kennis die met zware gewichten aan het zeulen was in de sportschool. Indrukwekkend om te zien hoe deze bijna vijftiger met de halterstang in de nek, vol gehangen met zware schijven, kniebuigingen maakte. Het daaropvolgende filmpje was ook indrukwekkend, 

Gezien en gelezen

Tussen toets en bestuur is geschikt voor leden van examencommissies, leden van management en juridische eenheden binnen universiteiten en hogescholen, rechtshulpverleners, docenten en studenten. Het is ook een leerzaam boek voor leden van Commissies van Beroep voor de Examens.