Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens september 2023

Beste lezer,

Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, alweer de derde editie van dit jaar. En ook nu hebben de ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering niet stilgestaan. De centrale eindexamens brengen toch altijd wat spanning en extra werkbelasting met zich mee. Examenfraude is afgelopen periode een onderwerp van gesprek gebleken in verschillende onderwijssectoren. Colleges van Beroep hebben het binnen verschillende instellingen druk gehad met vraagstukken rondom kwaliteit van examinering, besluitvorming en toegankelijkheid voor iedere student. Maar inmiddels is de zomerperiode voorbij en kan ieder zich, hopelijk uitgerust en opgeladen, opmaken voor een nieuw schooljaar. Een gepast moment ook om weer wat interessante artikelen te bestuderen, en daar ontbreekt het in deze editie niet aan!

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Startbekwaamheid in én op beeld

Auteur : Nienke Boere, Sietse Brands, Bas Kollöffel, Elwin Savelsbergh, Liesbeth Baartman

Examineren van beroepsvaardigheden op de werkplek is complex. In het mbo wordt veelal gebruik gemaakt van simulatieopdrachten zoals een proeve van bekwaamheid (PVB). De PVB is een momentopname, waarbij studenten een opdracht uitvoeren, die ter plekke wordt beoordeeld. Maar met moderne middelen, zoals actiecamera’s, zou het praktijkexamen ook op een andere manier ingevuld kunnen worden.

Toetsen en toetssystemen onvoldoende toegankelijk voor studenten met beperking

Auteur : Ellen van Veen, Lies Leijs

Het doel van toetsen is het juist beoordelen van de kennis en/of vaardigheden van studenten. Als een toets voor een student met een functiebeperking onvoldoende toegankelijk is, kan de student de toets niet of onvolledig maken. Een juiste beoordeling van opgedane kennis en/of vaardigheden is dan niet mogelijk. 

Gewekt vertrouwen

Auteur : Ton Lamers

Het blijft een uitdaging om voor deze rubriek telkens een interessante uitspraak te vinden zonder daarbij in herhaling te vallen. Dat lukt gelukkig steeds weer omdat ook het onderwijs verder juridiseert en de burger zich minder snel met een kluitje het riet in laat sturen.

Interview met Prof. dr. Lambert (L.W.T.) Schuwirth

Auteur : Harry Molkenboer, Jan Jacobs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. 

Toetsen met hulp

Auteur : Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk

Tijdens de toets kunnen twee soorten hulp aan de leerling worden aangeboden: toegangshulp en inhoudelijke hulp. Door toegangshulp te bieden probeer je drempels weg te nemen die de opdracht onnodig moeilijk maken. Je kunt hierbij denken aan leeshulp in een rekentoets voor leerlingen met een lage taalvaardigheid.

Wees radicaal: stel taal centraal

Auteur : Annemieke Bosshardt

Van “zelftesten zijn niet betrouwbaar” tot “vanaf nu hoef je alleen nog een zelftest uit te voeren bij corona-gerelateerde klachten”. Dat is zo’n beetje hoe het ging tijdens de coronapandemie. Bij de introductie van de testkits voor thuisgebruik (antigeentest) was de scepsis groot. 

Een helpend begrip in onderwijsland: de formatieve dialoog

Auteur : Susan Voogd, Annemiek Rollman

Bij het vernieuwen van de VU toetsvisie en het huidige maatschappelijke debat over toetsing is een brede dialoog gevoerd waarbij vragen aan bod kwamen als: Kunnen we de informatie over formatief toetsen nog blijven hanteren zoals die is? Of zijn alle docenten elke dag formatief aan het handelen en moeten we dit ook zo benoemen? Of moeten we het met elkaar juist hebben over formatief evalueren?

Illustratie van ChatGPT bij toetsing en aandachtspunten voor weloverwogen gebruik

Auteur : Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp

ChatGPT, een Artificial Intelligence (AI)-model, wordt ook ingezet bij toetsing. Het model reageert op een specifieke instructie, ook wel prompt genoemd, die wordt gegeven om een reactie uit te lokken. In dit artikel worden diverse prompts gedemonstreerd, om de toepassingsmogelijkheden van ChatGPT te illustreren bij toetsing.

Gezien en gelezen

Auteur : Jan Jacobs

Hoe zorg je voor onderwijs dat motiverend, lerend en passend is? In het onderwijs is er vanuit die vraag steeds meer aandacht voor aspecten als evidence-informed lesgeven, formatief handelen, programmatisch toetsen, het eigenaarschap van studenten en leerlingen