Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens September 2012

Het kind van de rekening.

‘Aantal gezakten op vmbo mogelijk verdubbeld dit jaar’, dat lees ik op 14 juni in de trein in de Metro. Volgens dit bericht vol rampspoed, het woord ‘bloedbad’ wordt zelfs gebruikt, zullen de strengere exameneisen hun tol gaan eisen. En toen, bijna een maand later, op 11 juli ’s ochtends in het journaal van half negen via de radio, het -verlossende bericht: het slagingspercentage was slechts met 1,8% gedaald, dat viel erg mee. Het daarop volgende journaal van 9 uur vond die tekst toch wat al te positief en bracht het nieuws als ‘bijna 2% meer gezakten’, toch niet zo best. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik was er al enigszins op voorbereid.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

De formatieve functie van toetsen

Wanneer een toets gericht is op het ondersteunen van een leerproces, wordt deze formatief genoemd. Op het toetsresultaat gebaseerde feedback speelt hierbij een cruciale rol. Uit onderzoek blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat feedback het leerproces ondersteunt. Effectiviteit van feedback hangt onder meer af van de inhoud en de vorm. Dit artikel gaat in op verschillende vormen van feedback en de effectiviteit ervan.

Uit de praktijk van EXAMENS

Samen met de uitgever van EXAMENS, Eric Vullers, heeft de redactie een programma samengesteld ter omlijsting van de aanbieding van Kopstukken. Op een zonnige middag zijn enkele ‘kopstukken’, leden van het NVE bestuur en (oud)redactieleden van EXAMENS in een Haags hotel samengekomen om het boek ten doop te houden. Hoofdredacteur Henk van Berkel vertelde daar hoe de serie ‘Kopstukken’ tot stand is gekomen. 

Begeleiden en beoordelen, gaat het samen?

In het reguliere onderwijs komt het regelmatig voor: de begeleider van een schriftelijk werkstuk is tevens degene die er een cijfer voor geeft. Gaat dat wel samen? Onderstaande beroepszaak brengt de nodige haken en ogen aan het licht.

Training van docenten in toetsconstructie

In het voorgezet onderwijs in Nederland worden leerlingen beoordeeld met cijfers. Op basis van cijfers die tot twee cijfers achter de komma zijn berekend, wordt bepaald of een leerling overgaat, doubleert, zakt of slaagt. Hoe valide en betrouwbaar zijn die cijfers? Wat zegt een 5,49 werkelijk over de kennis en vaardigheden van de leerling? Wat is de kwaliteit van de toets waarop het cijfer is gebaseerd?

Gezien en gelezen

In het eerste hoofdstuk begint Cees Glas zijn inleiding met een anekdote waarmee een link gelegd wordt tussen de inhoud van het hoofdstuk en Piet Sanders. Gezien de context waarin dit boek is uitgegeven erg leuk en het is dan ook jammer dat daar in de rest van het boek niets meer van terug te zien is. Zo’n inleiding maakt het hoofdstuk persoonlijker en was voor mij al een reden om het in zijn geheel te lezen. 

Spring toch niet in de sloot!

Dat is een uitdrukking die ik wel eens gebruik als ik vind dat een van mijn kinderen zijn oren te veel laat hangen naar een ander kind. Als je een nogal beïnvloedbaar kind hebt, wordt het bijvoorbeeld meegezogen in brutaal gedrag van een ander kind. Zo’n onopgevoed kind brengt je eigen kind op het verkeerde pad. En dat terwijl je zo je best hebt gedaan om van je eigen kind een weerbaar jong mens te maken, niet één of andere meeloper!

PROVE2MOVE – Kwaliteit en samenwerking

In 1997 ontstond Examenbank RBA4 als antwoord op de herstructurering van het gezondheidszorgonderwijsin dat jaar. Het toenmalige in-service onderwijsen het dagonderwijs in de verpleging en verzorgingwerden samengevoegd. In die periode was een aantalscholen betrokken bij het opleiden van verzorgendenen verpleegkundigen in Oost-Nederland, te wetenvier roc’s (Twente-plus, Oost-Nederland, Deltion enLandstede) en vier scholen voor in-service

De rekentoetsen-3F zijn niet valide

Een jaar geleden hebben Wilbrink en Hulshof in dit tijdschrift betoogd dat de voorbeeld-rekentoetsen weinig van doen hebben met het rekenen dat vrijwel iedereen voor ogen staat. Inmiddels is er wetgeving en zijn de resultaten van een eerste pilot met rekentoetsen bekend. Dit artikel analyseert of de rekentoetsen-3F voor havo, mbo en eventueel vwo – waarvan Cito een voorbeeldrekentoets beschikbaar heeft gesteld – valide zijn.

Zorg om rekenen in de Zorg

De adaptieve Toets Verpleegkundig Rekenen meet de rekenvaardigheid van verpleegkundigen op mbo-niveau 4 en hbo-niveau 5. Verpleegkundigen kunnen de computertoets maken in hun eigen ziekenhuis of zorginstelling. De basis van deze adaptieve computertoets vormt een opgavenbank met honderden meerkeuze-opgaven over