Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2021

Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Inmiddels zijn alle onderwijsinstellingen weer volop draaiende. Docenten, studenten, leerlingen, en alle betrokkenen in de onderwijspraktijk hebben hun ritme weer gevonden. Nieuwere en oudere routines worden ingezet en de
lessen van afgelopen periode worden volop in de praktijk gebracht. Er wordt voortdurend nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld. Zeker ook op het gebied van toetsen en beoordelen. We informeren u hier graag over, dus ook nu ligt er weer een mooie uitgave van Examens voor u klaar.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Het toetsen van schrijfvaardigheid

Auteur : Uriël Schuurs

Toen ik in de jaren ‘70 de middelbare school afsloot, kreeg ik bij het examen Nederlands een tiental opsteltitels voorgeschoteld. Daaruit moesten we er een kiezen en binnen twee uur een tekst schrijven die grammaticaal correct, goed opgebouwd én boeiend was voor de lezer. 

Veelvuldig toetsen stimuleert het geheugen

Auteur : Henk van Berkel

Onderzoek naar de hersenen heeft een aantal verrassende resultaten opgeleverd die zeer bruikbaar zijn voor het onderwijs. Nog niet zo lang geleden was het onmogelijk onderzoek te doen naar het functioneren van (menselijke) hersenen zonder letterlijk ingrijpende handelingen te verrichten: met dunne naalden tot diep in de hersenen doordringen. 

Geen HAVO advies

Auteur : Ton Lamers

In deze rubriek worden overwegend bestuursrechtelijke uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) besproken. Dat is ook niet verwonderlijk omdat de rechtspraak van dit college een Fundgrube is van thema’s die zich goed lenen voor bespreking in deze rubriek.

Interview met Isabel Coenen

Auteur : Bernadette Kruijver, Harry Molkenboer

en afgeronde opleiding in het formele onderwijs geeft een startkwalificatie voor een vervolgopleiding of een beroep en laat zien op welk niveau en met welke kennis of kunde iemand bekwaam is. Maar wie kent de ondernemer niet die zonder enige vorm van formele startbekwaamheid toch succesvol is geworden?

Toetsen bij autisme

Auteur : Suzanne Agterberg, Jackelien ter Burg

Ruim 1 procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Iemand met autisme verwerkt informatie anders dan een persoon zonder autisme. Dit kan gevolgen hebben bij het maken van toetsen en examens.

Toch nog even over remote proctoring

Auteur : Cor Sluijter

Sinds het begin van de Covid-19 pandemie is er het nodige over gezegd en geschreven: de voor- en nadelen van remote of online proctoring bij toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Toch voel ik me geroepen om nóg een duit in dat zakje te doen. En om aandacht te vragen voor een aspect dat volgens mij onderbelicht is gebleven.

De eindtoets basisonderwijs

Auteur : Karen Heij

Validiteit is het belangrijkste aspect voor het vaststellen van kwaliteit van toetsing. Een eenduidige definitie ervan ontbreekt echter. Dat maakt validiteit enerzijds cruciaal en anderzijds lastig te beoordelen. Dit gebrek aan consensus biedt toetsontwikkelaars ruimte te kiezen voor een eigen interpretatie en invulling en dat heeft weer gevolgen voor hoe anderen kwaliteit zien en waarderen zoals blijkt uit de eindtoets basisonderwijs.

Gezien en gelezen

Auteur : Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp

Netflix bevat voor elke doelgroep een reeks aan films, series en documentaires. Hoewel examen- en diplomafraude in sommige fictieve series kort wordt aangestipt, denk aan de dramaserie Suits waarin Mike Ross zonder diploma een baan krijgt als advocaatstagiaire, staat er nu een documentaire op Netflix over examenfraude.