Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens september 2022

Auteur : Kelly Beekman

Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke zomer! Inmiddels ligt het derde nummer van dit kalenderjaar voor u klaar met inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten.
Met veel plezier kondig ik onze tweede gast aan in onze nieuwe interviewreeks Kopstukken: Judith Gulikers. Judith is werkzaam als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Onderwijs- en leerwetenschappen van de WUR (Wageningen University & Research) en richt zich op assessmentvraag¬stukken.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Cesuurbepaling doe je samen!

Auteur : Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk & Emmelien van der Scheer

Een van de lastigste aspecten van summatieve toetsing is misschien wel het beantwoorden van de vraag: wanneer is het resultaat voldoende? Het kiezen van een slaag-zakgrens, ook wel cesuur genoemd, heeft immers vaak directe – en soms verregaande – consequenties voor de studenten. 

Van piramide naar toetsweb

Auteur : Tamara van Schilt-Mol

“De toetsing moet van voldoende kwaliteit zijn”. Bij accreditaties is de wijze waarop de toetsing is ingericht, en de manier waarop studenten worden uitgedaagd het eindniveau aan te tonen, een belangrijk gespreksonderwerp. Toch blijkt niet altijd vanzelfsprekend wat er dan exact verstaan moet worden onder de begrippen ‘toetsing’ en ‘kwaliteit’. 

Koeiendans in het mbo

Auteur : Carmen Rikhof

De eerste weidegang van het rundvee in Nederland vindt traditiegetrouw rond Pasen plaats. De hokken gaan open, de stallen lopen leeg en iedereen die de koeiendans aanschouwt beseft: dit is hoe het bedoeld is. Geen strakke kaders, maar ruimte en lucht. En de prestaties? 

Register kraanmachinisten

Auteur : Ton Lamers

Op zoek naar een interessant thema voor bespreking in deze rubriek stuitte ik op een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht, zaaknummer UTR 21/2494) over een examen ‘Machinist Autolaadkraan’ om ingeschreven te kunnen worden in het Register Kraanmachinisten. 

Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs

Auteur : Tamara van Schilt-Mol, Marie-Anne Keizer-Mittelhaëuser

In april 2022 hebben veel achtstegroepers zich over één van de vijf verschillende eindtoetsen gebogen. Traditiegetrouw werd er ook dit jaar veel discussie gevoerd over de waarde van een eindtoets. Wordt er niet te vroeg geselecteerd? 

Zelftest

Auteur : Martijn Leenknecht

Van “zelftesten zijn niet betrouwbaar” tot “vanaf nu hoef je alleen nog een zelftest uit te voeren bij corona-gerelateerde klachten”. Dat is zo’n beetje hoe het ging tijdens de coronapandemie. Bij de introductie van de testkits voor thuisgebruik (antigeentest) was de scepsis groot. 

Interview met Dr. (J.T.M.) Judith Gulikers

Auteur : Harry Molkenboer, Jan Jacobs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. 

Spin in het toetsweb als basis voor toetsbeleid

Auteur : Loes Thuis

‘Hebben wij een toetsbeleid dan?’. Dit gaf een collega terug tijdens een bijeenkomst over toetsevaluatie van de opleiding Vaktherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Goudeerlijk en pijnlijk tegelijk.

Gezien en gelezen

Auteur : Jan Jacobs

Hoe zorg je voor onderwijs dat motiverend, lerend en passend is? In het onderwijs is er vanuit die vraag steeds meer aandacht voor aspecten als evidence-informed lesgeven, formatief handelen, programmatisch toetsen, het eigenaarschap van studenten en leerlingen