Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens september 2021

Beste lezer,

In het onderwijs vormen de maanden voor de zomervakantie altijd een bijzondere periode. Wat enerzijds voelt als de laatste loodjes met een vakantie in zicht, is anderzijds een kans om af te maken wat af moet om na de zomer met een schone lei te kunnen starten.

Op het moment van schrijven (juli 2021) is het nog niet helemaal duidelijk hoe die schone lei er na de zomer uit gaat zien. Want vooralsnog houden de COVID-19 ontwikkelingen ons volop bezig. Wat dit voor gevolgen heeft voor de uitvoering van ons onderwijs op het moment dat u dit nummer van Examens leest, is nog niet helemaal duidelijk. Kunnen we onze lessen weer volledig op locatie aanbieden binnen alle onderwijstypes?

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

De SuperSamenvatting

Auteur : Harry Molkenboer

Veel theorie-examens zijn gesloten-boek-examens met gesloten of open vragen. Dit wil zeggen dat de kandidaat geen boek, lesmateriaal, college-aantekeningen en dergelijke mag gebruiken bij het maken van het examen. Onlangs is mij de vraag gesteld waarom niet voor een open-boek-examen werd gekozen voor een reeks van examens met gesloten vragen. 

Ontwikkelen van leerlingvaardigheden voor formatief evalueren

Auteur : Marjoleine Dobbelaer, Eline den Tuinder, Fedor de Beer, Edwin Buijs, Janneke van der Steen, Tamara van Schilt-Mol

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor formatief evalueren in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is niet verwonderlijk omdat uit onderzoek blijkt dat formatief evalueren een positieve bijdrage kan leveren aan onder meer de motivatie

Grens aan persoonlijke omstandigheden

Auteur : Ton Lamers

Het is alweer enige tijd geleden dat deze rubriek ging over het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS), ook wel Bindend Studieadvies met een Afwijzend karakter (BSA) genoemd. Dit onderwerp leek uitgemolken en het leek zo te zijn dat waar een student het magische woord ‘bijzondere omstandigheden’ maar hoefde te fluisteren, het gegeven BAS van tafel ging.

Een curriculumperspectief op motivatie

Auteur : Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen M. Stegers-Jagers, Peter Prinzie, Lidia Arends

Hoewel studenten het beste leren als ze er plezier in hebben of nieuwsgierig zijn, is de realiteit dat vele studenten in het hoger onderwijs vooral gefocust zijn op het halen van de toets. In dit artikel verklaren we deze focus middels een curriculumperspectief op motivatie. Dit perspectief levert concrete suggesties op voor het verbeteren van onze curricula.

Een skillspaspoort voor een leven lang ontwikkelen

Auteur : Kelly Beekman en Annie Kempers-Warmerdam

Het is 1 juli 2021 als we een drukbezette Jos Sanders, een bevlogen mens, spreken over het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Een onderwerp waar hij heel graag met ons over in gesprek gaat.

Toetsing op afstand: Uitkomsten van een landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo

Auteur : Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg

Een in het voorjaar van 2021 gehouden enquête onder examencommissies in het hoger onderwijs laat zien hoe examencommissies zich hebben gepositioneerd in de plotselinge overgang naar toetsen op afstand. Het artikel beschrijft de belangrijkste conclusies en doet enkele aanbevelingen voor de toekomst.

Waldorf- en Statleren

Auteur : Cor Sluijter

Hoe ouder ik word, hoe meer ik ga lijken op die twee mannetjes uit de Muppets. Daarom een nieuw werkwoord om deze column mee in te luiden. Ik wil graag even lekker zeuren over drie van mijn ergernissen. Ze hebben allemaal te maken met het begrip betrouwbaarheid (meetnauwkeurigheid) zoals wij dat in de onderwijsmeetkunde kennen.

Gezien en gelezen

Auteur : Jan Jacobs

De Staat van het Onderwijs is de jaarlijkse rapportage van de Inspectie van het Onderwijs over de stand van zaken en de ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.