Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens mei 2022

Beste lezer,

Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook in deze zomerperiode ligt er een interessant nummer voor u klaar, waarin nieuwe kennis en inzichten over toetsen en beoordelen, maar ook praktische toepassingen in uiteenlopende onderwijspraktijken aan bod komen. Met plezier kondig ik eerst een nieuwe interviewreeks aan. Inmiddels alweer 15 jaar geleden heeft een vergelijkbare reeks centraal gestaan. Toen al werden verschillende kopstukken uit de Nederlandse examenwereld geïnterviewd.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs

Auteur : Anne Lohuis

Saxion Parttime School (SPS) (zie Kader 1) biedt flexibel deeltijdonderwijs aan waarin de dagelijkse praktijk van studenten centraal staat. In voorgaande jaren lag de focus op het apart beoordelen van steeds één leeruitkomst met een voorgeschreven beroepsproduct. 

Een SKE-traject in een universitaire setting

Auteur : Helma Vlas

Senior Kwalificatie Examinering (SKE) trajecten zijn binnen het hbo zeer gangbaar. Bij de universiteiten was de houding ten aanzien van een SKE lange tijd wat aarzelend. Ondanks dat dezelfde wettelijke vereisten en accreditatiekaders gelden en er een even groot beroep wordt gedaan op de deskundigheid van medewerkers die op opleidingsniveau belangrijke rollen en functies vervullen binnen de toetsorganisatie.

Extra tentamenkans

Auteur : Ton Lamers

Op zoek naar interessante uitspraken om in deze rubriek te bespreken, probeert ondergetekende ook de verschillende thema’s die aan de orde komen zo divers mogelijk te houden. Deze ‘Terecht of niet?’ gaat over een zaak waarin de examencommissie een extra tentamenkans weigerde, omdat de bijzondere omstandigheid waarop de student zich beroept onvoldoende valide was (CBHO 2021/045).

Assessments in het mbo en EVC: overeenkomsten en verschillen

Auteur : Erik Kaemingk, Leon van Belle, Henk

Sinds 2021 is het mogelijk om assessoren te certificeren die EVC-trajecten uitvoeren voor EVC-aanbieders die door het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKE) zijn erkend. Deze certificering wordt aangeboden door Bureau2Go, een instelling die onder toezicht van De Examenkamer deze certificering uitvoert.

Mensen vormen culturen en culturen vormen mensen

Auteur : Martijn Leenknecht

De titel van deze column is een mooi voorbeeld van een chiasme. De mantra van Jitske Kramer, corporate antropologe, vormt een kruisstelling, waarbij twee woorden in omgekeerde volgorde worden herhaald.

Interview met Dr. (L.K.J.) Liesbeth Baartman Interview met Dr. (L.K.J.) Liesbeth Baartman

Auteur : Harry Molkenboer, Jan Jacobs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. 

Hoe de Politieacademie zorgt voor goede examens

Auteur : Lotty Schoonderbeek, Willeke van Essen-Tamboer, Martine BosHorstink, Manon van den Brink, Inge de la Grange, Jeanet van de Bunte, Mireille Wolf-Rouwhorst en Rena Punt

Om de onderwijsteams meer richting én ruimte te geven bij het construeren van examens, ontwikkelden onderwijskundigen van de Politieacademie in 2020 een nieuwe werkwijze voor het valideren van nieuwe of doorontwikkelde examens.

Nieuwe instantie voor onderwijsrechtspraak voor wo, hbo en mbo

Auteur : Ton Lamers

In 1993 is bij de inwerkingtreding van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek tevens goede rechtsbescherming voor de studenten geregeld. Deze rechtsbescherming werd vormgegeven door de toenmalige twee colleges van beroep voor het wo en het hbo in het nieuwe College van Beroep voor het 

Gezien en gelezen

Auteur : Heleen Hesselink

In de LLEARN podcast bespreken René Kneyber, Valentina Devid en Flemming van de Graaf onderwerpen uit het onderwijs, zoals formatief handelen en ze delen praktische tips voor docenten. Ook bespreken ze af en toe (nieuwe) onderwijsboeken. De LLEARN podcast is onderdeel van het Toetsrevolutie-platform.