Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2022

Voor u ligt weer een mooi nieuw nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook nu hebben we voor u een aantal interessante bijdragen, waardoor u geïnspireerd raakt om de kwaliteit van toetsen en beoordelen in uw onderwijspraktijk te blijven ontwikkelen.
In deze uitgave schrijven Ton Lamers en Annie Kempers-Warmerdam over de toelating tot een masteropleiding zonder een bachelordiploma. Op basis van twee sporen wordt toegelicht hoe het toetsen van vereiste kennis, inzichten en vaardigheden enerzijds, of het waarderen van andere diploma’s anderzijds kan leiden tot een rechtstreekse toelating.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Toelating tot een masteropleiding zonder bachelordiploma

Auteur : Ton Lamers, Annie Kempers-Warmerdam

De huidige bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs voorziet in een systeem van twee fasen van de opleiding. Allereerst de bachelorfase waarin de student (samengevat) kennis, inzicht en vaardigheden opdoet met betrekking tot de kernelementen van een bepaalde discipline. 

Objectievere besluitvorming in overgangsvergaderingen

Auteur : Janneke Sleenhof, Douwe Beijaard, Marieke Thurlings, Maaike Koopman

De overgangsvergadering aan het einde van het schooljaar in het voortgezet onderwijs is een moment waarop belangrijke, maar zeer complexe beslissingen genomen worden. Docenten en mentoren komen bij elkaar om de leerlingen in het grijze gebied tussen overgang en doubleren te bespreken.

Her-inschrijven na BAS

Auteur : Ton Lamers
Zoals al eerder in deze rubriek opgemerkt blijft het onderwerp Bindend Afwijzend studieadvies (BAS) het hoofdthema van deze rubriek1. Dat is ook niet verwonderlijk want dat onderwerp is ook het hoofdthema van de rechtspraak bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). 

De kwaliteit van examinatoren

Auteur : Jaap Brunnekreef, Ria Kersbergen, Lianne Remijn

Het aanwijzen van examinatoren is een belangrijke taak van examencommissies. Immers, voor een succesvolle uitvoering van het toetsprogramma zijn bekwame examinatoren nodig. Zij zijn degenen die uitvoering geven aan het toetsprogramma. 

Onderwijskundig meten: beslist beter!

Auteur : Cor Sluijter

Onlangs was ik op bezoek bij oud-Cito-collega en oud-Saxion lector Assessment, Gerard Straetmans. Al pratend over de Fontys-Master Toetsdeskundige – ik heb voor het studiejaar 2021-2022 een module in deze opleiding van hem overgenomen – kwamen we tot een opmerkelijke conclusie.

Interview met Eelco Kunst

Auteur : Harry Molkenboer, Desirée Joosten-ten Brinke

Een afgeronde opleiding in het formele onderwijs geeft een startkwalificatie voor een vervolgopleiding of een beroep en laat zien op welk niveau en met welke kennis of kunde iemand bekwaam is. Maar wie kent de ondernemer niet die zonder enige vorm van formele startbekwaamheid toch succesvol.

Naar een formatieve schoolcultuur!

Auteur : Robbert-Jan Poortvliet, Kelly Beekman, Lisette Wijnia

Formatief handelen staat volop in de belangstelling in Nederland. Op veel scholen heeft dit begrip op diverse manieren intrede gedaan en effect op de manier van onderwijzen, leren en toetsen. Zo ook binnen een van de locaties van het Calvijn College (locatie Krabbendijke Appelstraat).  

Ik heb het ook niet bedacht

Auteur : Simone Kralt-van Rijn

Als examencommissielid in het mbo heb ik te maken met een aantal wettelijke regels die ik maar moeilijk kan uitleggen aan een student. Het verplicht afnemen van een rekentoets die niet meetelt voor het diploma, maar wel op de resultatenlijst komt, is er daar eentje van. Of de slaag-/zakregeling van de keuzedelen, vol met mitsen en maren. 

Gezien en gelezen

Auteur : Jan Jacobs

Fer van den Boomen beschrijft in de inleiding dat professionals in de regel gaan voor kwaliteit. Kenmerkend aan professionals is dat ze beschikken over een eigen stijl, een manier van werken die bij hen past. Klanten voelen dat feilloos aan. Dit boek is geschreven door professionals met hele verschillende achtergronden, die één ding gemeen hebben: we zijn niet van het brandjes blussen. Kwaliteit leveren betekent voor ons: bijdragen aan duurzame ontwikkeling van organisaties.