Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2023

Beste lezer,


Welkom in de laatste editie ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’ van deze jaargang. Een jaar dat als vanouds voorbijvliegt, gevuld met de nodige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van toetsing en examinering. Ook in deze uitgave hebben we weer een aantal mooie bijdragen voor u, met ditmaal een kleine verrassing als kers op de taart. Afgelopen jaar heeft u de verschillende edities digitaal mogen ontvangen. Er zijn echter ook liefhebbers van een papieren naslagwerk, en ook die lezers komen we graag tegemoet. Vandaar dat we alle artikelen die afgelopen jaar zijn verschenen in een extra papieren uitgave bundelen. In december vindt u deze verzameleditie in de brievenbus. Maar eerst een mooie vierde digitale uitgave van jaargang 2023!

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Formatief handelen en autonome motivatie: samen sterk!

Auteur : Peter Verkoeijen, Milou van Harsel, Lottie Raaijmakers, Marloes Broeren

In het hoger onderwijs is er momenteel veel aandacht voor formatief handelen. Formatief handelen werkt voor studenten en docenten een stuk beter als studenten autonoom gemotiveerd zijn. De Motivatie-motor, een reflectie instrument voor docenten ontwikkeld door het lectoraat Brein en Leren van Avans Hogeschool, helpt docenten om autonome motivatie bij hun studenten aan te wakkeren.

De schijnzekerheid van toetsbetrouwbaarheid

Auteur : Gerard J.J.M. Straetmans, Theo J.H.M. Eggen

Zeg eens eerlijk, beste lezer, wat er bij u opkomt wanneer u leest dat een toets een betrouwbaarheid van 0,70 of hoger heeft? Vermoedelijk dat er dan wel weinig mee mis zal zijn. Lees dan vooral nog even verder!

Kansloos procederen

Auteur : Ton Lamers

Deze veertigste bijdrage in dit medium is er een in de categorie ‘kansloos procederen’. In het bestuursrecht, het onderwijsrecht is overwegend van bestuursrechtelijke aard, is procederen in beginsel niet alleen gratis, maar is het ook toegestaan dat de burger ‘in persoon’ (= zelf) procedeert. De burger hoeft zich, zoals in de meeste gevallen in het privaatrecht, niet verplicht te laten bijstaan door een advocaat. 

Interview met Dr. Saskia Wools

Auteur : Harry Molkenboer, Jan Jacobs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. Nu ruim tien jaar verder is de redactie gestart met een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld’. We hebben veel nieuwe Kopstukken!

Onderzoek naar diep tekstbegrip bij vwo-leerlingen

Auteur : Lody Smeets

Patrick Rooijackers, docent Nederlands en examenmaker bij Stichting Cito, verdedigde vrijdag 17 februari 2023 met veel verve zijn proefschrift “Oog voor diep begrip: onderzoek naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen”. Nederlandse leerlingen lijken internationaal gezien minder sterk in evalueren en reflecteren op teksten

Well-done intermediate-stakes: geen gemakkelijke bestelling

Auteur : Barbara Spieringhs

Programmatisch toetsen is een concept waarbij het toetsprogramma bewust wordt samengesteld om zowel de leer- als beslisfunctie van toetsen zo optimaal mogelijk in te zetten. De student maakt het geleerde zichtbaar in een portfolio met zogenaamde datapunten. Er is veel aandacht voor wat een low-stakes datapunt precies is en hoe de high-stakes beslissing wordt genomen aan het eind, maar de ontwerpkeuzes voor tussentijdse momenten zijn in vergelijking daarmee onderbelicht.

Het EHBO-examen

Auteur :Lody Smeets

Het Oranje Kruis examineert onafhankelijk en (her)certificeert eerstehulpverleners en instructeurs Eerste Hulp. Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis ben je in staat op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op je werk, op straat, maar ook thuis. Je leert bijvoorbeeld wat je moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.

Gezien en gelezen

Auteur :Jan Jacobs