Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2022

Beste lezer, 
Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit is alweer het laatste nummer van dit kalenderjaar en ook nu hebben we ons best gedaan om inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten te verzamelen.
Dit laatste nummer verschijnt kort na de inauguratie van Kim Schildkamp, hoogleraar ‘Data-informed decision making for learning and development’ bij de Universiteit Twente. Extra actueel en relevant om te lezen hoe Kim in onze interviewreeks Kopstukken vertelt over haar ontwikkeling als wetenschapper, aandachtsgebieden van onderzoek, relevantie voor de onderwijspraktijk en ambities voor de toekomst. Ik hoop dat u met net zoveel plezier geïnspireerd raakt door haar enthousiasme en haar overtuigende visie op toetsing.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Flitsbezoeken in het hbo

De verschuiving van summatieve toetsing naar meer formatief evalueren binnen het concept programmatisch toetsen vraagt een verandering in het gedrag van studenten en daarmee ook van docenten. Om deze verandering te faciliteren is het nodig hier gezamenlijk betekenis aan te geven. Dat gebeurt al in de begeleiding van het leerproces met studenten waarbij feedback een centrale rol speelt. Uit onderzoeken blijkt dat voor docenten een reflectieve dialoog over goed onderwijs hieraan positief kan bijdragen. 

Skills zijn niet genderneutraal

Op de arbeidsmarkt draait het steeds meer om skills. Bij het opstellen van beroeps- of competentieprofielen moeten de gevraagde skills bekeken worden vanuit een diversiteitsen inclusiviteits-perspectief. Op die manier kunnen deze profielen, alsook de toetsen en examens die op basis van deze profielen worden ontwikkeld, bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en gendergelijkheid. De skills in dit artikel betreffen kenmerken van personen, zoals dominantie of vriendelijkheid. 

Informatieverstre- kking aan aspirant-studenten

In deze bijdrage van Terecht of niet wordt uitspraak nr. 2021/078.1 besproken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) (zie ook kader). In deze zaak komt art. 7.15 WHW aan de orde. Dit artikel bepaalt dat het instellingsbestuur van een hogeschool studenten en aspirant-studenten zodanige informatie dient te verstrekken dat deze personen in staat zijn de opleidings
mogelijkheden te vergelijken

Prof. dr. Kim (K.) Schildkamp In dialoog met data in het onderwijs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. 

Sporthorloge

Begin dit jaar heb ik een sporthorloge gekocht. Zo’n smartwatch met hartslagmeter. Ik kocht er eentje speciaal voor hardlopers, met registratie van je staplengte, cadans enzovoort. Toegegeven, ik heb het horloge op de groei gekocht. Ik was namelijk echt een amateurhardloper, een goedweerloper zo je wilt. Wat moest ik met informatie over mijn staplengte?

Beoordelen en beslissen in hybride leeromgevingen

In onze huidige, snel veranderende, maatschappij wordt een steeds groter beroep gedaan op professionals, die in complexe en dynamische beroepspraktijken richting moeten geven aan hun handelen en ontwikkeling. Dit vraagt om onderwijs waarin leren en ontwikkelen steeds meer verweven is met de beroepspraktijk.

Een leerzame reis

Anneke Blok neemt afscheid van Cito. Zij is 6,5 jaar voorzitter van de raad van bestuur geweest. Zelf zegt zij hierover: “Ik voel me zeer sterk verbonden met hetgeen waar Cito voor staat, eerlijk en objectief toetsen, waarmee de organisatie een bijdrage levert aan kansengelijkheid. Om dat los te laten vind ik lastig.

Gezien en gelezen

Onderwijs maakt het verschil, Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs, Louise Elffers. Louise Elffers heeft in haar inleiding de tijdgeest goed gezien. De Inspectie van het Onderwijs vroeg enkele jaren terug aandacht voor het ongelijke verloop van schoolloopbanen tussen leerlingen met eenzelfde prestatieniveau maar verschillende sociaaleconomische achtergronden.