Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2019

Auteur: Ad de Jongh

2019 loopt ten einde en daarmee ook de zestiende jaargang van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk. Over enkele weken viert de NVE zijn twintigjarig bestaan. Enkele jaren na het ontstaan van de NVE nam Henk van Berkel, voormalig hoofdredacteur het initiatief om te komen tot een tijdschrift voor de Vereniging. Het tijdschrift heeft zijn bestaansrecht bewezen. We zijn al aan het einde van de zestiende jaargang. Leden en niet-leden van de NVE hebben in al die jaargangen mooie artikelen gepubliceerd. De redactie zorgt ervoor dat elke aflevering weer voldoende artikelen en bijdragen voor de rubrieken bevat. De redactie vormt een hecht team, die al die voorbereidende werkzaamheden met plezier en aandacht voor de examen- en toetspraktijk verricht. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs

Auteur: Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke, Liesbeth Kester

De kwaliteit van toetsing beïnvloedt de geschiktheid, accuraatheid en geloofwaardigheid van informatie die verzameld wordt voor de functies van leren, selecteren en certificeren en verantwoording. 

Geen andere uitweg dan Examenfraude

Auteur: Steven Beek

Het is midden in de nacht wanneer op 1 mei 2013 een groepje leerlingen van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun het dak van hun school beklimt. Via een dakluik laten ze zich zakken in de ruimte waar de examens worden bewaard en even later vertrekken ze met de inhoud van de kluisruimte: de opgaven van 27 landelijke eindexamens. 

De rechten van een gehandicapte kandidaat

Auteur: Ton Lamers

De casus die in deze bijdrage wordt besproken, is op drie punten anders dan de andere casussen die in deze rubriek besproken zijn: er komt een nieuwe ´rechter´ in beeld, het exameninstituut valt niet onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en er is geen sprake van een student die binnen een opleiding tentamen doet, maar van een cursist die examen doet bij een examenbureau.

Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs

Auteur: Debby Peter en Jac Rijnen

Tijdens hun MLI-opleiding deden de auteurs onderzoek naar de 21ste eeuwse vaardigheden bij een grote mbo instelling. Op basis van de resultaten deden zij vervolgonderzoek naar het formatief toetsen van de 21ste eeuwse vaardigheden. Met als uitgangspunt: Hoe weet je nu dat mbo-studenten voldoende voorbereid de arbeidsmarkt op gaan?

Hoe verloopt de studieloopbaan van studenten na het nét niet halen van het bindend studieadvies?

Auteur: Ilja Cornelisz, Eva Bus, Chris van Klaveren

Al sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw is in het Nederlands Hoger Onderwijs het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd met als voornaamste doel om in een vroeg stadium vast te stellen dat een student niet geschikt is voor de opleiding, zodat deze zich kan oriënteren op een andere studie. Inmiddels maken veel Nederlandse universiteiten en hogescholen gebruik van BSA. 

Voldoet de column?

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

“Tamara, ik durf het bijna niet te vragen…”. Een van de redacteuren van dit tijdschrift mailt me met de vraag of mijn laatste column al klaar is. Het enige dat in mij opkomt, is het gebrek aan inspiratie. Eerder schreef ik al over onze verbouwing, die gelukkig uiteindelijk goed is verlopen. Ook schreef ik over twee van mijn drie zonen. De jongste, die ik in de column tijdelijk Joris had gedoopt, had een onvoldoende voor wiskunde op zijn rapport omdat hij een proefwerk eerder dat jaar niet had ingehaald, de oudste was bezig met zijn rijlessen.

Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs in een onderzoekswerkplaats

Auteur: Liesbeth Baartman, Kitty Meijer

Het beoordelen van studenten op hun ontwikkelde bekwaamheden is een van de belangrijkste taken van docenten in het beroepsonderwijs. Op een goede wijze beoordelen is complex. Dit leidt ertoe dat docenten tegen beoordelingsvraagstukken aanlopen, waar ze alleen niet of moeilijk uitkomen. Een oplossing hiervoor kan deelname aan een onderzoekswerkplaats zijn.

In gesprek met Dr. Marc Spierings, directeur van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Auteur: Ad de Jongh, Annie Kempers-Warmerdam

Op 1 oktober 2019 bestaat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) tien jaar. Reden voor de redactie om in gesprek te gaan met Marc Spierings, de directeur van het CvTE. Wij spreken hem in het begin van de herfst op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag.

NVE, Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering december. De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december om 14:00 uur bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort. Aanmelden kan via het secretariaat.

Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

Onlangs verscheen de eindrapportage ‘Fundamentele vragen over examens en toetsing’. De rapportage is het resultaat van een onderzoek, dat gefinancierd is door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De reden waarom het onderzoek is uitgevoerd is mij na lezing van de rapportage (nog) niet duidelijk geworden. Ondanks dat is de inhoud van de rapportage wel belangwekkend voor éénieder die zich (professioneel) bezig houdt met examens en toetsen.