Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens november 2008

Componenten van beoordelen.

Er heerst een Babylonische spraakverwarring in examenland. Assessment, toets, beoordeling, 360 graden feedback, examen, test, proefwerk en overhoring, zoek de verschillen en overeenkomsten; het is onbegonnen werk. Examendeskundigen koesteren hun eigen referentiekader. Dat is begrijpelijk, het communiceert makkelijk – nadere uitleg is overbodig. Een goed verstaander heeft immers genoeg aan een half woord.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Computer based testing: kansen en risico’s

De redactie van EXAMENS was 16 oktober 2008 aanwezig op de vijfde CBT conferentie georganiseerd door Lamark. Hier een impressie van de bijeenkomst en de visie van twee van de sprekers – Kathleen Scalise en Cynthia Parshall – op de mogelijkheden en beperkingen van CBT.

Examineren bij het NTI

Al is het NTI MBO-College een particuliere onderwijsinstelling, het moet aan exact dezelfde eisen ten aanzien van examinering voldoen als bekostigde ROC’s. Deelnemers worden immers opgeleid voor een wettelijk erkend MBO-diploma.

Examenfraude in Vlaanderen

Als een examen ongeldig wordt verklaard vanwege fraude, moet iedereen het op de PHL opnieuw doen. Een klacht van een student hierover zal waarschijnlijk geen kans maken.

Examenfraude in het nieuws

‘De politie heeft in Dordrecht acht mensen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij grootscheepse examenfraude.’ Dit bericht kwam begin september in de pers. In Nederland is nog niet eerder op deze wijze tegen examenfraude opgetreden.

Meten met twee maten?

Rekers-Mombarg, L.T.M., & Harms, G.J. (2007). Meten met twee maten? De discrepantie tussen cijfers op het schoolexamen en het centraal examen VO van allochtone leerlingen. Groningen: Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs. Gedownload vanaf http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase. ISBN. 978-90-6690-075-2. Dit rapport geeft een onderzoek weer waarin de eindexamenresultaten van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal staan.

Voertuigbeheersing

Ook een examen is een vorm van assessment. Immers, na het examen volgt een uitspraak of de kandidaat geacht wordt bepaalde taken of handelingen correct uit te voeren. Iedereen in Nederland die (legaal) motor wil rijden moet een assessment ondergaan. Dit motorrijexamen bestaat uit drie onderdelen: theorie en twee praktijkonderdelen: voertuigbeheersing en verkeersdeelneming. 

Kwaliteitseisen voor EVC

Het doel van EVC is duidelijk maken wat iemand in het verleden geleerd heeft in relatie tot een bepaald profiel. Met een ervaringscertificaat of EVC-rapportage is het mogelijk om studiepaden in te korten, zodat een diploma sneller binnen bereik is, om door te groeien in een bedrijf of over te stappen naar een ander bedrijf. De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van EVC kunnen afgeleid worden van de eisen voor beoordeling in het reguliere onderwijs.

Staatsexamens voor voortgezet onderwijs

Een examen vmbo, havo of vwo kan als staatsexamen worden afgelegd. Geslaagden krijgen een diploma dat geheel gelijkwaardig is aan een diploma dat via een school wordt behaald. Jaarlijks maken enkele duizenden kandidaten in bijzondere situaties gebruik van deze mogelijkheid. De staatsexamens zijn maatschappelijk van groot belang en vergroten de kansen van mensen in onze kenniseconomie.

Het persoonscertificatieprogramma van AEA-EUROPE *)

De internationale vereniging AEA-Europe heeft een persoonscertificatieprogramma ontwikkeld ter bevordering van de professionele ontwikkeling van de individuele leden. Certificering is mogelijk op drie niveaus: Associate, Practitioner en Fellow. De eerste benoemingen zijn in november 2007 bekendgemaaktop de jaarlijkse conferentie van AEA-Europe.In 2008 is voor de tweede keer het certificatieproces uitgevoerd.