Uitgaven

Bekijk al onze Uitgavens!

Uitgaven

Bekijk met de knop hieronder onze nieuwste Uitgavens!
Bekijk hier!

Vacatures

Bekijk al onze vacatures!

Vacatures

Bekijk met de knop hieronder onze nieuwste vavatures!
Bekijk hier!

Abonnement

Bekijk al onze abonnementen!

Abonnement

Bekijk met de knop hieronder hoe u een abonnement kan aanvragen!
Bekijk hier!

Nieuws

VACATURE
32- 38 uur
Teammanager stafbureau Het stafbureau van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is op zoek naar een teammanager. Het CDFD ondersteunt de minister van Financiën door te waarborgen dat het vakbekwaamheidsstelsel voor financieel adviseurs adequaat…

Lees meer…
Vanuit de redactie
Uit de redactievergadering van donderdag 2 juni 2022
De redactievergadering was weer online, met veel kopij, waarvoor dank! Met het vertrek van Bernadette Kruijver als redactielid namens Cito was een Cito-redactieplaats vrijgevallen. Na een eerder ‘sollicitatiegesprek’ met Lody Smeets (redactielid word je niet zomaar, je moet iets met…

Lees meer…
‘Wikken, wegen en waarderen: naar betekenisvol beoordelen in het onderwijs’
Lectorale rede dr. Kelly Beekman op 9 juni
Op 9 juni 2022 is dr. Kelly Beekman officieel geïnstalleerd als lector Technology Enhanced Assessment (TEA) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Ten overstaan van familie, vrienden, collega’s en andere geïnteresseerden sprak zij haar lectorale rede uit. De titel: ‘Wikken,…

Lees meer…
Feedback (leren) vragen/geven, zo doe je dat
De lectorale rede was onderdeel van de Onderzoeksdag, een symposium georganiseerd door FLOT (Fontys Lerarenopleiding Tilburg). De Onderzoeksdag kende ook een aantal parallelsessies van verschillende projecten die binnen drie lectoraten binnen FLOT lopen. Een sessie betrof het (leren) vragen van…

Lees meer…
Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs
Inleiding In april 2022 hebben veel achtstegroepers zich over één van de vijf verschillende eindtoetsen gebogen. Traditiegetrouw werd er ook dit jaar veel discussie gevoerd over de waarde van een eindtoets. Wordt er niet te vroeg geselecteerd? Wat zegt een eindtoets over een…

Lees meer…
Netwerken met Toetsnetwerken
Zoals beschreven in de 37ste E-Nieuwsbrief wil de redactie van Examens samenwerken met verschillende toetsnetwerken. Tot nu toe betreft dat het Netwerk Toetsbekwaamheid en het Platform Leren van Toetsen. Over programmatisch toetsen was ook sprake van een netwerk (Leernetwerk Programmatisch…

Lees meer…
Kopstukken uit de Nederlandse Toetswereld
In de periode 2007-2012 zijn in Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De twaalf…

Lees meer…
Een eigen kijk op onderwijs
Zienswijze van studenten en docenten op formatief evalueren
Peet Strik (Avans Hogeschool) op www.lerenvantoetsen.nl Voor zijn scriptie voor de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft Avans-collega Peet Strik zich verdiept in de zienswijze van Associate degree studenten en docenten ten aanzien van formatief evalueren….

Lees meer…
In de media
Examenfraude | Bijstellen norm
In deze ‘In het nieuws’ het afsluitende vervolg op de massale fraude gepleegd door leerlingen bij een kijk- en luistertoets Engels op het Twents Carmel College te Oldenzaal. Hierin wordt duidelijk dat het Twents Carmel College geen digitale examens meer wil afnemen. …

Lees meer…
Examens op social media
Examens is al sinds 2004 hét tijdschrift voor de toetspraktijk. We maken nu de stap naar social media, om de theorie en praktijk van toetsing nog dichter bij elkaar te brengen. Volg Examens op Facebook, Instagram en LinkedIn en krijg de meest actuele informatie uit ons…

Lees meer…