Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens mei 2023

Beste lezer,
 

Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit tweede nummer van deze jaargang ontvangt u in een periode waarin examinering een prominente rol speelt. In het basisonderwijs maken leerlingen zich op voor de afronding van hun schooljaar, of zelfs een gehele basisschoolperiode. In het voortgezet onderwijs stijgt de spanning door de centrale eindexamens. En ook in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs luidt deze periode een afronding van een leerjaar in met bijbehorende uitdagingen en drukte. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Wie examineert?

Een vraag die examencommissies in het hoger onderwijs bezighoudt, is hoe zij de kwaliteit van examinatoren bij opleidingen die programmatisch toetsen kunnen borgen. Een eenduidig antwoord is hierop niet te geven. Een recent ontwikkelde gesprekstool kan examencommissies 

Plagiaat bij groepsopdrachten

Projectgroepen en groepsopdrachten zijn belangrijke didactische instrumenten om studenten klaar te stomen voor de maatschappij. Studenten die samenwerken, die inzichten en informatie met elkaar uitwisselen en elkaar ondersteunen, kunnen elkaar intellectueel verrijken om gezamenlijk een mooi eindresultaat te behalen.

Tentamenfraude en de examencommissie

De laatste maanden zijn enkele nare berichten in de pers verschenen waarin pijnlijk duidelijk werd dat nog steeds mensen worden gediplomeerd terwijl zij op een oneerlijke wijze aan dat diploma zijn gekomen. Tentamenfraude is de bijl aan de wortel van de diplomakwaliteit en daarom moet er geen ruimte zijn voor studenten om ‘weg te komen’ met tentamenfraude. 

Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Interview met dr. Gerard (G.J.J.M.) Straetmans

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. Nu vijftien jaar verder is de redactie gestart met een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld’. 

De geschiedenis van de slaag-zakregeling

Leerlingen kunnen in Nederland aan het eind van het voortgezet onderwijs een diploma behalen. Om het diploma te verkrijgen moeten de leerlingen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden staan beschreven in de zogenaamde slaag-zakregeling. Dit artikel beschrijft zowel de historische ontwikkeling van de slaag-zakregeling van de

Onderwijs zonder besluiten

Er zijn terecht grote zorgen over de rol van toetsen in het huidige onderwijs. Als we die zorgen serieus willen nemen zullen we wat mij betreft eindelijk de fundamentele conclusie moeten trekken dat er in het onderwijs geen plaats hoort te zijn voor zwaarwegende beslissingen. Er is immers een duidelijke tegenspraak tussen enerzijds het idee –

De gokkanscorrectie

Bij gokkanscorrectie wordt de toetsscore van een student of cesuur gecorrigeerd voor gokken. De correctie wordt gebaseerd op de statistische kans het juiste antwoord te gokken. In dit artikel1 wordt een toelichting gegeven over waarom gokkanscorrectie toegepast kan worden. Vervolgens wordt aan de hand van een voorbeeld uitleg gegeven hoe de gokkanscorrectie wordt berekend.

Sneeuw in Caribisch Nederland?

Het Caribisch Nederland is ‘een tropische archipel’ waar je als toerist met de Nederlandse taal uitstekend uit de voeten kunt. Deels is het Nederland met Nederlandse wet- en regelgeving (Nederlandse politie en marechaussee), deels zijn het zelfstandige landen met eigen regelgeving. 

Gezien en gelezen

Assessment for Inclusion in Higher Education: Promoting Equity and Social Justice in Assessment