Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2024

Beste lezer,

Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, de eerste editie van jaargang 2024! Ook nu hebben we weer een aantal lezenswaardige bijdragen voor u gebundeld.
Deze keer hebben we in alweer de achtste verschijning van onze interviewreeks Kopstukken gesproken met Bernard Veldkamp. Deze hoogleraar, werkzaam bij Universiteit Twente, kan omschreven worden als een bevlogen deskundige met enorme kennis van zaken over onder andere de inzet van technologie bij toetsing en de waarde van data. Bernard deelt verschillende ideeën, inzichten en aanbevelingen voor onderwijsonderzoek nu en in de toekomst. Een waardevolle bijdrage die wordt afgesloten met een leuke boodschap; ‘Lees Examens!’. Een statement dat wij natuurlijk volledig onderschrijven.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

De rol van het assessmentgesprek binnen programmatisch toetsen: verschillende aanpakken en keuzes ontrafeld

Auteur : Nienke Boere, Liesbeth Baartman, Tamara van Schilt-Mol

Programmatisch toetsen is een onderwijs- en toetsconcept waarbij vanuit een holistische blik gekeken wordt naar de gehele ontwikkeling van een student (Van Schilt-Mol & Baartman, 2023). Informatie uit toetsen, die binnen het concept aangeduid worden als datapunten, wordt gebruikt om het leerproces van de student te stimuleren en om beslissingen te kunnen nemen over de student (Van der Vleuten et al., 2012). 

Logistieke organisatie van de computer-adaptieve interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG)

Auteur : Jeroen Donkers, Judith van den Brink, Theo Keesom & André Bremers

Sinds september 2022 wordt de interuniversitaire voortgangs-toets geneeskunde (iVTG) afgenomen als een computer-adaptieve toets in zeven geneeskundeopleidingen. Sinds het aansluiten van de laatste ontbrekende opleiding
(Utrecht) in september 2023 is het een landelijke adaptieve voortgangstoets geneeskunde
en nemen ongeveer 13.000 studenten deel.

Verloren energie

Auteur : Ton Lamers

Mijn vorige bijdrage in deze periodiek had als titel ‘kansloos procederen’ en handelde over een zaak waarin een student vond dat de onderwijsinstelling niet aan haar zorgplicht had voldaan omdat deze geen subsidie (ten gunste van de studente) had aangevraagd voor een opleiding die niet subsidiabel bleek te zijn. Ondergetekende betoogde toen dat van een student verwacht mag worden dat deze zelf ook dient te weten waaraan begonnen wordt en dat enig onderzoek vooraf van de zijde van de student verwacht kan worden.

Prof. dr. ir. Bernard (B.P.) Veldkamp

Auteur : Harry Molkenboer, Jan Jacobs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. Nu ruim tien jaar verder is de redactie gestart met een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld’. We hebben veel nieuwe Kopstukken!

Toetsing als een didactisch, diagnostisch en certificerend onderzoekproces in een curriculum

Auteur : Bas Giesbers, Marloes Menten, Laurie Delnoij, Dominique Sluijsmans

Toetsing speelt in het hoger onderwijs een grote rol bij het begeleiden van studenten naar professionele zelfstandigheid. Toch kan het een uitdaging zijn om een goede balans te vinden tussen de verschillende toetsfuncties en -vormen. Aan de School of Business and Economics van de Universiteit van Maastricht is een traject voor curriculum (her)ontwikkeling opgezet dat specifiek is gericht op het expliciet in kaart brengen van een programma (curriculum) en het creëren van deze balans.

Leve het mondeling
 
 

Auteur : Annemieke Bosshardt

Strak van de adrenaline klopte ik op de zware, houten deur. Binnen twee stoelen, een klok en een kapstok met daaraan zijn geruite colbert. Muren van glas. Het voelde als een openbare terechtstelling: ik had een mondeling.

Examenfraude bij NBA-examens

Auteur : Annie Kempers-Warmerdam

Op 1 december 2023 ging Annie Kempers-Warmerdam in gesprek met Lukas Burgering, communicatiemanager bij de NBA, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants over het bewaken van de kwaliteit van het accountantsberoep.

Grip op toetskwaliteit in een flexibel onderwijsconcept

Auteur : Mieke Jaspers, Els van Zijl

De examencommissie binnen een hogeschool of universiteit heeft in september 2010 met de invoering van de Wet Versterking Besturing een belangrijk rol gekregen in de kwaliteitsborging van toetsing en examinering. Een rol die vandaag de dag nog belangrijker wordt gezien alle ontwikkelingen rondom flexibel onderwijs. 

Gezien en gelezen

Auteur :Jan Jacobs