Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2023

Voor u ligt weer een mooi nieuw nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook nu hebben we voor u een aantal interessante bijdragen, waardoor u geïnspireerd raakt om de kwaliteit van toetsen en beoordelen in uw onderwijspraktijk te blijven ontwikkelen.
In deze uitgave schrijven Ton Lamers en Annie Kempers-Warmerdam over de toelating tot een masteropleiding zonder een bachelordiploma. Op basis van twee sporen wordt toegelicht hoe het toetsen van vereiste kennis, inzichten en vaardigheden enerzijds, of het waarderen van andere diploma’s anderzijds kan leiden tot een rechtstreekse toelating.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Gezien en gelezen
 

Auteur : Jan Jacobs

In juni 2022 is het boek Wereldgericht onderwijs van Gert Biesta gepubliceerd. Gert Biesta geeft zelf aan dat dit boek in zekere zin de oogst is van 35 jaar schrijven, lesgeven en spreken over onderwijs en pedagogiek. Hij opent op pagina 7 met wat voor hem goed onderwijs is: “Onderwijs heeft niet alleen invloed op de kennis en vaardigheden van de leerling;

Het beoordelen van bier tijdens de jaarlijkse Dutch Beer Challenge

Auteur : Harry Molkenboer

In Examens 2004-3 stond een artikel over het vinologenexamen van de Wijnacademie. Vinoloog is een beschermde titel met een erkend diploma en een register waarin vinologen staan in- geschreven. De redactie van
Examens was benieuwd hoe dit in biermarkt is georganiseerd, nu speciaalbieren enorm in populariteit zijn toegenomen.

Er is een duidelijke afname te zien in het aandeel vieren, achten en negens

Auteur : Paul van der Molen, Jos Keuning
Al sinds de 19e eeuw kennen we in Nederland het fenomeen schoolcijfer. In 1870 werd de betekenis van de schoolcijfers landelijk vastgelegd, bijvoor- beeld: een zes is voldoende (Staatsblad 1870, besluit 49). De cijfers die op school worden uitgedeeld, geven een waardering voor de beheersing van een vak.

Alleen ga je snel, samen kom je verder
 

Auteur : Martijn Leenknecht

Het is een Afrikaans gezegde: Als je snel wil gaan, ga alleen; als je ver wilt komen, ga samen. In iets andere woorden kwam dit gezegde ook voorbij tijdens een dialoogsessie over de onderwijsvisie van onze hogeschool (Hogeschool Zeeland, red.): alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Wie schrijft die blijft: Piet Sanders 1947-2023

Auteur : Cor Sluijter

Dr. Piet F. Sanders startte zijn loopbaan in 1977 bij de afdeling Psychometrie van Cito na een studie Onderwijskunde. Van 1987 tot en met 2008 was hij hoofd van de voornoemde afdeling die inmiddels was omgedoopt tot Onderzoek en Psychometrische Dienst-verlening (OPD).

Interview met prof. dr. ir. Theo (T.J.H.M.) Eggen

Auteur : Harry Molkenboer, Jan Jacobs

In de periode 2007-2012 zijn in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’.
Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering.

Informatieverstrekking aan aspirant-studenten

Auteur : Ton Lamers

De zaak die in deze bijdrage wordt besproken betreft een kwestie waarin de student (appellant) bij het College van Beroep voor het Hoger
Onderwijs (CBHO) in beroep gaat tegen het gegeven
bindend negatief studieadvies (NBSA). De zaak (CBHO 2020/187) is interessant omdat de student zich beroept op persoonlijke omstandigheden
die samenhangen met de coronasituatie.

Doelen stellen en op groei gerichte feedback geven werkt motiverend.

Auteur : Dr. Christa Krijgsman, Dr. Lars Borghouts, Prof. Dr. Tim Mainhard, Prof. Dr. Jan van Tartwijk, Prof. Dr. Leen Haerens

Docenten Lichamelijke Opvoeding (LO, ofwel ‘gym’) streven ernaar leerlingen te motiveren voor een actieve leefstijl. Tegelijkertijd worden leerlingen beoordeeld
op hun sportieve prestaties. Het proefschrift ‘Assessment and Motivation’ beschrijft weten- schappelijk onderzoek over de motivationele effecten van beoordelen bij LO.

Over het beoordelen van interprofessio-nele competenties is nog weinig bekend.

Auteur : Heester Smeets, Laurie Delnoij, Dominique Sluijsmans, Albine Moser, Jeroen van Merriënboer

Steeds meer vraagstukken in onze maatschappij vragen samenwerking tussen
professionals uit verschillende domeinen (Frenk et al., 2010). Momenteel ontbreken evidence- based richtlijnen voor het beoordelen van interprofes- sionele competenties.