Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2012


Tot mijn favoriete lectuur behoren de jaaroverzichten met cijfers. Cijfers lijken een objectieve weergave van de werkelijkheid te geven, maar ze roepen vaak meer vragen op dan ze beantwoorden. Een voorbeeld: in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011, een uitgave van het centraal Bureau voor de Statistiek, lees ik onder het kopje ‘Uitzonderlijk sterke groei van het aantal geslaagden in het mbo’ als eerste regels: “In 2009/’10 slaagden in het voortgezet onderwijs 168 duizend kandidaten voor het eindexamen. Dat is bijna 2 procent minder dan een jaar eerder”. Hoezo ‘uitzonderlijk sterke groei’? Het is het verkeerde kopje zou ik zeggen, want bij verder lezen blijkt dat de groei van het aantal geslaagden in het mbo inderdaad 22% is, maar dat blijkt het gevolg van al die mensen die het diploma helpende zorg en welzijn op mbo-niveau 2 moeten halen, omdat ze anders geen gastouder mogen zijn. 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Slecht gelezen of slecht geleerd? - 1

Toetsen moeten uitwijzen of leerlingen voldoende vakkennis hebben. Leerlingen die de stof beheersen, zouden dus goede cijfers moeten halen. Toch gebeurt dat niet altijd. Soms vormt het taalgebruik in toetsvragen een struikelblok en wordt zowel de vakkennis als de leesvaardigheid getoetst. Hoe zit dat bij vmbo-examens Biologie en Economie en welke schrijfadviezen zijn hieruit af te leiden?

Beveiligingen in diploma’s – het ontwerp

In EXAMENS 4-2010 heeft de auteur technieken besproken die cijferlijsten en diploma’s beter beveiligen en namaak tegengaan. Het watermerk, UV-licht, chemische reagentia en druktechnieken zijn daar aan de orde gekomen. In deze bijdrage staat het ontwerp van een diploma centraal.

Kortdurende euforie - Over het achteraf wijzigen van de examenuitslag

Positieve tentamenuitslagen brengen studenten in een goede stemming. Immers, studie-inspanningen zijn gericht op een ten minste voldoende tentamenresultaat. Studenten worden afgerekend op hun tentamenprestaties. Maar vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Zo ook in onderstaande beroepszaak waarin de euforie van korte duur was.

Verhoging van de waarde van mbo-diploma’s

Uit de samenwerking van 41 roc’s binnen het domein Zakelijke Dienstverlening van het mbo is de Stichting Praktijkleren ontstaan. Deze stichting ontwikkelt examenproducten die voldoen aan alle kwaliteitsstandaarden en stelt leer- en praktijkopdrachten samen om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de kwalificering. De stichting werkt nauw samen met het kenniscentrum ECABO. Dit artikel gaat in op de werkwijze van de stichting.

Henk van Berkel – van theorie naar praktijkment

Het gesprek met Henk van Berkel vindt plaats in het Nederlands Instituut voor Biologie waar de redactie van EXAMENS altijd vergadert. Van Berkel is hoofdredacteur van EXAMENS, maar dat niet alleen. Van Berkel houdt zich dagelijks intensief bezig met de praktijk en kwaliteit van toetsen en examens.

Het random construeren van toetsen uit een itembank

In het voorjaar van 2011 heeft de auteur een cursusbijeenkomt verzorgd voor de NVE over het onderwerp random toetsconstructie. In dit artikel geeft hij een samenvatting van de cursusstof, waarbij hij vooral gebruikmaakt van de methode die Gibson en Weiner (1998) ontwikkeld hebben.

Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem

Dinsdag 13 september 2011 organiseerde SURFacademy het seminar ‘Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem?’ Op de website van SURFacademy is een brochure vinden waarin elf leveranciers de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, infrastructuur en architectuur, financiële aspecten en toekomstvastheid van hun digitale toetssystemen beschrijven. Een toetssysteem of itembanksysteem is een applicatie waarmee men een grote set toetsvragen kan onderhouden, toetsen samenstellen en afnemen. 

Politieman veroordeeld voor diefstal

Niets doet het zo goed in de media als berichten in de trant van: ‘politieman blijkt dief’ of ‘rechter wordt beboet voor overtreding’. Of meer naar het onderwijs gekeken: ‘leerkrachten kunnen niet spellen’. Het gaat erom dat beoefenaren van een specifiek metier zondigen tegen hun eigen beginselen of in ieder geval de basisvaardigheden van het beroep niet blijken te beheersen.

Wie let op de kwaliteit van peer assessment?

Studenten die feedback geven op elkaars presentatie, groepsgenoten die de inbreng van medegroepsgenoten beoordelen, en leerlingen die elkaars rekenopgaven nakijken, het zijn allemaal vormen van peer assessment. Deze vernieuwende beoordelingsvorm raakt meer en meer ingeburgerd in het onderwijs. 

Over het objectiveren van personeelsbeoordeling

Beoordelen heeft vaak een negatieve connotatie, maar beoordelen kan ook een positieve ervaring zijn voor zowel beoordeelde als beoordelaar. Daarvoor is nodig dat de beoordeling wordt geobjectiveerd en wordt geplaatst in een ontwikkelingsperspectief van de organisatie en de medewerker.