Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens februari 2009

Zonder problemen kunnen de opvattingen van bovengenoemde Heringa worden vertaald naar het heden. De discussie over de eindtoetsbasisonderwijs, de voortdurende herziening van eindexamenprogramma’s, de invoering van andere vormen van beoordelen in het mbo, het zijn een paar van de onderwijsthema’s die regelmatig in het nieuws zijn. Het is een zoeken naar een evenwicht tussen onderwijs en toetsing. Op dit moment overheerst de opvatting dat onafhankelijke, externe toetsing noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Die kwaliteit is een punt van zorg. Volgens het laatste Examenverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (december 2008) over de mbo-examens is de onvoldoende examenkwaliteit zowel te wijten aan de examenproducten als aan de examenprocessen. Toch is de examenkwaliteit bij 78% van 

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Acteurs in levensechte examensituaties

Steeds vaker worden acteurs in een examensetting ingezet om zoveel mogelijk situaties geconditioneerd te simuleren waarbij het persoonlijk handelen en de reacties van kandidaten beoordeeld kunnen worden.

Assessor in het hbo: een vak apart

Onder de naam Biloba is Fontys Hogescholen sinds 2003 bezig met een grootschalige vernieuwing van het hbo-onderwijs. De omslag naar competentiegericht opleiden en beoordelen bracht een aantal nieuwe docentrollen met zich mee. Een van deze nieuwe docentrollen is die van assessor. Sinds 2005 zijn ongeveer 750 docenten getraind in de rol van assessor. Hiervoor is het profiel ‘assessor hbo’ ontwikkeld naar aanleiding van opgedane ervaringen met assessortrainingen en uitwisseling met andere hogescholen.

Over vervallen vragen

Wanneer mag een examinator vragen verwijderen, hoe verandert dan de zak/slaaggrens en wat te doen met kandidaten die de verwijderde vraag correct hebben beantwoord? Hieraan wordt deze en de volgende aflevering van de rubriek Terecht of niet? gewijd.

Het toezichtskader BVE 2009

De inspectie van het onderwijs heeft in conceptvorm de nieuwe maatstaf voor goed onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs opgesteld. De druk op het mbo is nu opnieuw toegenomen

Actief Leren, Transparant Beoordelen

Hartog, Rob J.M.(red.) (2008). Design and Development of Digital Closed Questions: A Methodology for Midsized Projects in Higher Education. Active Learning, Transparent Assessment – ALTB. Utrecht: SURF-foundation, 146 pp. Te downloaden van www.surffoundation.nl/en/publications.

Cesuurbepaling: de definitief verschuifbare, absoluut relatieve norm

Cesuurbepaling is niet gemakkelijk, vandaar dat vaak niet verder wordt gezocht dan ‘60%’, want een 6 is immers een voldoende. De acceptatie van de grens van 60% is prettig voor toetsmakers, want het scheelt een boel werk. Het is zelfs zo geaccepteerd dat wanneer we een grens van 59% kiezen, we aan allerlei commissies moeten uitleggen waarom we de toets makkelijker hebben gemaakt. 

Deel 1: de ‘verdwijnende’ examinator

In een tweetal artikelen schetst Ton Luijten, voormalig hoofdredacteur van dit tijdschrift, met name vanuit zijn Cito-ervaring de ontwikkelingen in de examenwereld van de afgelopen vijftig jaar, met een klein opstapje naar de oorsprong van de examinering. Het eerste deel is vooral gewijd aan de opkomst van het begrip objectiviteit in de jaren zestig van de vorige eeuw.

De roep om experts

In 2007 is het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) opgericht. Het RCEC is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente en Cito. Ik spreek met de directeur van het RCEC, Piet Sanders, op zijn werkkamer bij Cito.

Het ERK en de examens leesvaardigheid

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) is een raamwerk met niveaubeschrijvingen van de beheersing van de vreemde taal. Het is ontwikkeld door de Raad van Europa ter bevordering van het contact tussen de burgers van de lidstaten.Sinds enkele jaren wordt in Nederland en in Europa onderzoek gedaan naar de koppeling tussen het ERK en toetsen en examens in de moderne vreemde talen. 

Van quotiëntregel naar productregel

De quotiëntregel, een scoringsmethode voor meervoudige keuzevragen, heeft als nadeel dat de kandidaat via een vaste strategie een zekere score kan behalen. Met de nieuw ontwikkelde productregel voor gebruik in geautomatiseerde toetssystemen is dit nadeel ondervangen, terwijl de scores van beide regels vergelijkbaar zijn.