Alle uitgaven

Alle uitgaven

Toetskaart

Toetskaart

Volledige uitgave

Examens mei 2021

Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Zoals Desirée Joosten-ten Brinke in haar laatste redactioneel aankondigde, heb ik de eer om het hoofdredacteurschap van haar over te nemen. Ik maak dan ook graag gebruik van de gelegenheid me kort voor te stellen. Mijn naam is Kelly Beekman. Ik ben werkzaam als Lector bij Fontys Hogescholen binnen het lectoraat Technology Enhanced Assessment. U begrijpt gelijk dat mijn affiniteit met toetsen en beoordelen niet alleen binnen dit interessante tijdschrift tot uiting komt. In mijn onderwijsloopbaan ben ik begonnen als leraar in het primair onderwijs. Daar is de interesse voor toetsen en beoordelen zonder twijfel gewekt.

Vacatures

Vacatures

Abonnement

Abonnement

Proefnummer

Proefnummer

Artikelen uit deze uitgave

Een kijkje in de wereld van het profielwerkstuk

In 1998 werd het profielwerkstuk ingevoerd, passend binnen de herziening van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van de Tweede Fase. Het doel was om de in diverse vakken opgedane kennis en vaardigheden op een hoog niveau te integreren, zodat de leerling kon laten zien wat in de loop van de schoolloopbaan aan vaardigheden was opgedaan en dat het gekozen profiel werd beheerst. 

De positie van de examencommissie: toetspolitie of critical friend?

Tijdens de zeven jaar waarin wij hebben deelgenomen aan examencommissies op diverse hogescholen en universiteiten zijn we verschillende posities en werkwijzen van examencommissies tegengekomen. Daardoor werden wij nieuwsgierig. Hebben die verschillen te maken met de keuzes van de onderwijsinstelling, of zijn ze door andere omstandigheden ontstaan?

Diplomawaardering en de discretionaire bevoegdheid van het instellingsbestuur

Om te kunnen worden toegelaten tot een opleiding in het hoger onderwijs moet een aspirant-student beschikken over een van de diploma’s zoals genoemd in artikel 7.24 (eerste en tweede lid) van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

De kwaliteit van de EVC-assessor

Het afnemen van een EVC-assessment is een echt vak. Dat kan niet iedereen zo maar. Hoe kunnen we de kwaliteit van het gehele EVC-proces, en met name de kwaliteit van de assessor, objectief vaststellen en borgen? In dit artikel bespreken we een aantal professionele uitdagingen over de kwaliteit van het EVC-assessment. We focussen hierbij met name op de kwaliteit van de EVC-assessor.

Een bevlogen toezichthouder op examinering in brede zin

Een afgeronde opleiding in het formele onderwijs geeft een startkwalificatie voor een vervolgopleiding of een beroep en laat zien op welk niveau en met welke kennis of kunde iemand bekwaam is. Maar wie kent de ondernemer niet die zonder enige vorm van formele startbekwaamheid toch succesvol is geworden?

Erkenning voor jouw ontwikkeling en van jouw vakbekwaamheid

Van koffieschenker met extra taken op vrijwillige basis naar een erkend diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2. Van een Sociaal Werk diploma niveau 4 naar een vakbekwaamheidsbewijs niveau 6. Van Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3 naar Persoonlijk Begeleider Gehandicapten zorg niveau 4. Een EVC-traject maakt deze praktijkvoorbeelden mogelijk.

Don’t shoot the messenger!

Stoppen! Weg ermee! De laatste tijd duiken er in kranten en de social media berichten op die pleiten voor het afschaffen van de centrale examens. Mildere berichten roepen de overheid op dat in ieder geval voor dit schooljaar te doen. De coronacrisis moet immers geleid hebben tot ‘enorme’ leerachterstanden. Maar er zijn ook extremere reacties. Wat te denken van het argument dat centrale examens totaal overbodig zijn, 

Backward design bij programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen is in opkomst. Een van de vragen die leeft bij opleidingen die (willen gaan) werken volgens de uitgangspunten van programmatisch toetsen is: ‘Hoe kom je tot een verantwoord en bewust samengesteld toetsprogramma?’. In dit artikel geven we een stappenplan waarbij vanuit de te nemen beslissingen wordt toegewerkt naar het toetsprogramma. Dit wordt ook wel backward design genoemd.

Gezien en gelezen

Het boek Theoretical and Practical Advances in Computer-based Educational Measurement (2019) komt uit de serie Methodology of Educational Measurement and Assessment van uitgeverij Springer over internationaal onderwijsonderzoek. Het boek omvat 20 theoretische en empirische onderzoeken op het gebied van onderwijskundig meten.