Vanuit de redactie

Een gelukkig en gezond 2024 toegewenst
De redactie wenst alle lezers van Examens en de E-Nieuwsbrief van Examens een gelukkig en gezond 2024 toe met nog meer aandacht voor (de kwaliteit van) toetsing in onze uitgaven waar de lezers wat mee kunnen.

Uit de redactievergadering van 7 december 2023

 Afscheid van Lody Smeets
We namen tijdens de redactievergadering van 7 december 2023 afscheid van Lody Smeets, die vanwege het bereiken van zijn pensioen verschillende taken naast zich neerlegt, waaronder die van lid van de redactie van Examens. Lody was namens Cito vanaf 2 juni 2022 betrokken bij de redactie. Lody nam op 14 december 2023 formeel afscheid van Cito om met kerst met pensioen te gaan. Hij stopt niet met zich te ontwikkelen. Hij is voornemens een deeltijdopleiding te gaan volgen vanuit zijn oude belangstelling geografie. Bij het eerstvolgende etentje zwaaien we Lody uit.

Opvolger van Lody Smeets
Lody heeft binnen Cito Marie-Anne Keizer-Mittelhaëuser bereid gevonden toe te treden tot de redactie. Marie-Anne is ‘Sectormanager primair onderwijs doorstroomtoets en advisering’ en heeft een brede achtergrond in toetsing en psychometrie. In 2022 was ze samen met Tamara van Schilt-Mol auteur van het artikel ‘Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs’. Kelly Beekman heeft al een keer contact gehad met Marie-Anne en voegt haar tijdens de vergadering digitaal toe. Marie-Anne stelt zich voor: ze is 37 jaar jong, woont in Elst en heeft twee zoontjes. Haar studie psychologie rondde ze af met een researchmaster psychometrie en statistiek. Alle redactieleden hebben zich vervolgens aan Marie-Anne voorgesteld met opleiding, werk en rollen. Er werd aan Marie-Anne gevraagd een reactie te geven op ons tijdschrift. Ze gaf aan dat het een blad is dat haar waarde heeft bewezen en een fraaie afwisseling biedt van wetenschap en praktijk over onderwijssectoren heen, maar dat artikelen vanuit en over po en vo ondervertegenwoordigd zijn. Ze staat achter de suggestie van Saskia Wools (zie het interview met Saskia in Examens 2023-4) om opkomende toetstechnische deskundigen (aanstormend talent) te interviewen in een aparte serie, na afloop van de nieuwe serie Kopstukken die nu loopt. Tamara van Schilt-Mol maakte van de gelegenheid gebruik te wijzen op mogelijke artikelen uit het primair onderwijs, hoe kijken ouders bijvoorbeeld naar de toetsing in het po? Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp koppelde dit ook aan speciaal onderwijs. Marie-Anne weet dat er veel gebeurt. Kelly stemt nog nader met haar af. Dus hopelijk kunnen we ook vanuit het po en wellicht het vo nieuwe artikelen verwachten. Mochten lezers suggesties hebben: info@kloosterhof.nl.

Kelly vroeg, nadat Anne-Marie de vergadering digitaal had verlaten, naar de bevindingen over Marie-Anne en die waren unaniem positief. Lody, dank voor jouw bemiddelende rol. En Lody, dank voor jouw waardevolle rol binnen de redactie. Je was enorm nauwgezet, rustig en je kon jouw bevindingen over een artikel heel goed onder woorden brengen. Je volgde de contacten met de indieners van kopij uitstekend en binnen de termijnen op. Jouw wijze van beoordelen van artikelen werd erg gewaardeerd door jouw collega’s in de redactie. Succes met jouw geografische passie en wellicht met een nieuw te volgen opleiding.

Examenfraude bij accountants
Annie Kempers-van Warmerdam heeft veel aandacht voor examenfraude. Examenfraude is de bijl aan een betrouwbaar civiel effect van diploma’s en certificaten. Dat juist een controlerend beroep dat toeziet op onder meer de betrouwbaarheid van jaarrekeningen nu zelf in Nederland en wereldwijd vol in de aandacht staat qua examenfraude is haar een doorn in het oog. Ze heeft een vraag neergelegd bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Ze vraagt een reactie op het wereldwijde examenfraudeprobleem binnen de beroepsgroep te verwoorden voor ons tijdschrift. Annie hoopt ook een reactie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te krijgen over deze examenfraude.

Uitgaven van Examens in 2023
In 2023 zijn vier digitale uitgaven van Examens verschenen, alsmede een gedrukte aparte uitgave met twaalf artikelen, 96 pagina’s dik. Deze speciale (papieren) editie wordt geleverd aan de NVE, die volgens afspraak voor de verspreiding gaat zorgen onder de NVE-leden. Kloosterhof (de uitgever van Examens) heeft ook eigen abonnees voor Examens. Deze abonnees ontvangen deze papieren versie automatisch. 

Geen lid van de NVE of abonnement op Examens en toch graag deze uitgave ontvangen?
Registreer je dan als abonnee op de site van Examens en ontvang deze uitgave hierbij. 

Planning Examens 2024

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen, hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2024.

Verschijning komende uitgaven:

 • 2024 1: 20 februari 2024 (online/PDF);
 • 2024-2: 15 mei 2024 (online/PDF);
 • 2024-3: 12 september 2024 (online/PDF);
 • 2024-4: 20 november 2024 (online/PDF);

De sluitingsdata voor de kopij zijn:

 • 2024-1: 23 november 2023;
 • 2024-2: 22 februari 2024;
 • 2024-3: 30 mei 2024;
 • 2024-4: 12 september 2024.

De kopij ontvangt de redactie graag via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens.

Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2024-44: 11 januari 2024;
 • 2024-45: 11 april 2024;
 • 2024-46: 13 juni 2024;
 • 2024-47: 31 oktober 2024.