Netwerken met Toetsnetwerken

Als een vaste rubriek in deze E-nieuwsbrief delen we graag weer informatie over toetsnieuwigheden vanuit het Platform leren van Toetsen en het Netwerk Toetsbekwaamheid.

Platform Leren van Toetsen

Voor informatie over wat het Platform Leren van Toetsen is, verwijzen we naar de website van het Platform zelf: .

Overzicht van blogs vanaf 16 november 2023

 

De focus van dit portret ligt vooral op het programmatisch toetsen binnen de Masterklinieken, maar er zal af en toe ook een uitstapje gemaakt worden naar de uitwerking van programmatisch toetsen in de propedeusefase.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: opleiding Mondzorgkunde

16 november 2023

De opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een vierjarige opleiding die studenten opleidt tot mondhygiënisten. Per leerjaar gaat het om ongeveer 70 studenten. In het derde en vierde leerjaar van de opleiding werken de studenten in Masterklinieken samen met eerste, tweede en derdejaars masterstudenten Tandheelkunde en verlenen zij zorg aan patiënten. In totaal zijn er 18 Masterklinieken, waarbij elke kliniek bestaat uit ongeveer 6 mondzorgkunde studenten en 10-12 tandheelkunde studenten. De student participeert drie dagdelen per week in de Masterkliniek, waarvan twee dagdelen in de klinische setting en een dagdeel is gereserveerd voor Academisch Klinisch Redeneren (AKR). In deze authentieke leeromgeving staat het ontwikkelingsgericht opleiden, beoordelen en beslissen centraal. Vanaf studiejaar 2022-2023 is de opleiding gestart met een herziening van het curriculum vanaf het eerste studiejaar. De maatschappelijke en veranderingen in wet- en regelgeving hebben bijgedragen aan een hernieuwde visie op opleiden van de mondhygiënist. De opgedane ervaringen met het ontwikkelingsgericht toetsen in de Masterkliniek zijn meegenomen in de vormgeving van het herziene curriculum.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?
2. Welke datapunten zijn er?
3. Hoe worden studenten begeleid?
4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Voor het volledige portret zie: https://lerenvantoetsen.nl/portret_han_mondzorgkunde_onderlegger/

 

Jubileumfestival Leren van toetsen
Op vrijdag 7 juni 2024 organiseert het Platform Leren van toetsen weer haar Festival Leren van toetsen. En dit is niet zomaar een Festival, het is een Jubileumfestival! Het platform bestaat dan immers TIEN jaar. Het wordt gevierd te Amsterdam en de eerste internationale keynote-spreker is al vastgelegd. Dus reserveer alvast dag en plaats.

Heb je zelf een goed voorbeeld, mooi onderzoek, of vraagstuk dat je wilt presenteren? Aanmelden van workshops kan vanaf nu! Wil je daar meer over weten, meld je aan voor de Nieuwsbrief van het Platform: https://lerenvantoetsen.nl/ (zie onderaan de pagina bij <Nieuwsbrief>). Deze nieuwsbrief informeert je over het Festival.

Boek 10 jaar platform
De afgelopen 10 jaar hebben meer dan 50 professionals van meer dan 15 hogescholen en universiteiten in wisselende samenstelling samengewerkt aan uitwisseling, onderzoek en praktische handvatten rondom het thema ‘Leren van toetsen’. Of het nu ging om een toolkit formatief toetsen, een verdieping op het thema feedbackcultuur, of het schrijven van blogs over programmatisch toetsen, de activiteiten en opbrengsten van Platform Leren van toetsen zijn talrijk en uiteenlopend.

In een speciale uitgave bundelt het Platform Leren van toetsen belangrijke inzichten en ontwikkelingen, zodat iedereen zich kan laten inspireren door de opbrengsten van 10 jaar platform. Daarbij blikt het Platform niet allen terug op de geboekte successen, maar kijken ze ook vooruit en dromen ze over een toekomst waarin leren van toetsen (nog) vanzelfsprekend(er) is. Het Platform bundelt alle inspiratie in een boek dat zowel op papier als digitaal wordt uitgebracht.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens Festival Leren van toetsen op 7 juni 2024. Alle bezoekers ontvangen een gratis gedrukt exemplaar.

Leesclub Platform Leren van toetsen
Op 21 november2023 organiseerde de themagroep feedbackgeletterdheid een nieuwe editie van ‘de leesclub’. In de leesclub wordt in een uurtje samen een thema (was nu feedbackgeletterdheid) verder verkend aan de hand van een artikel, blog, of (deel van een) boek. Eerder werden al het artikel waarin feedbackgeletterdheid voor het eerst werd besproken (Sutton, 2012; zie ook https://lerenvantoetsen.nl/de-veelzijdigheid-van-feedbackgeletterdheid-onder-de-loep/) en het praktijkartikel van Renske de Kleijn bediscussieerd in een leesclubbijeenkomst.

Deze keer stond het meeste recente artikel van David Nicol op het programma, getiteld Shifting feedback agency to students by having them write their own feedback comments. In een online meeting met zo’n twaalf deelnemers werden de beelden en vragen die het artikel oproept uitgewisseld en werd geprobeerd de conclusies uit het artikel te vertalen naar de eigen praktijk. Het leverde weer hele levendige discussies op en vele nieuwe inzichten.

In het voorjaar van 2024 volgen weer nieuwe boekclubbijeenkomsten van de themagroep, onder andere met speciale aandacht voor AI. Houd de agenda in de gaten voor meer details (zie: https://lerenvantoetsen.nl/ bij <Agenda>)!

Netwerk Toetsbekwaamheid

Een van de doelen van het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o is het verduurzamen van het maatschappelijk vertrouwen in de waarde van ho-diploma’s. Dat doet ze door kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps) onderwijs.

In dit kader organiseert het Netwerk onder meer de Week van Toetsbekwaamheid en zoekt ze samenwerking met anderen op toetsgebied.

Week van Toetsbekwaamheid oktober/november 2023
De laatste Week van Toetsbekwaamheid werd gehouden van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november 2023. In de nieuwsbrief van het Netwerk Toetsbekwaamheid staat over de terugblik op die week het volgende: 

‘We kunnen weer terugkijken op een fantastische week! Tijdens de afgelopen Week van Toetsbekwaamheid hebben maar liefst 800 personen deelgenomen aan de in totaal negentien sessies rondom het thema toetsing en toetsbekwaamheid. Wederom waren wij als organisatie overdonderd door het geweldige animo voor al deze interessante presentaties, een groot succes dus! Uiteraard danken we ook alle presentatie-gevers voor hun bijdrage aan deze week, dankzij jullie was het wederom een groot succes!

 

Heb je een presentatie gemist? Niet getreurd! De PowerPointpresentaties van zeventien sessies staan nu hier.

 1. Andere toetsing, andere borging!
 2. WAUW tool: waarderen van authentiek en uniek werkplekleren
 3. ChatGPT for dummies
 4. Beoordelen en Beslissen bij versnellen in het voortgezet onderwijs
 5. Duurzame verankering van toetsbekwaamheid in het hoger onderwijs
 6. Ontwikkeling van een Landelijke Voortgangstoets
 7. Inzetten van formatief evalueren voor het aanleren van onderzoekend vermogen
 8. Ontwerpkeuzes voor programmatisch toetsen
 9. Help je mee met de ontwikkeling van een one-pager formative assessment?
 10. Beoordelen met enkel narratieve feedback? Let op: deze workshop is een rondetafel-gesprek!
 11. Krachtig Curriculum Methodiek: een aanpak om een krachtig curriculum te ontwerpen en ontwikkelen
 12. Gesprekstool Toetsbekwaamheid bij beoordelen en beslissen
 13. Ontwikkeling professionaliseringslijn toetsing binnen de Radboud Universiteit
 14. Borging van innovatieve vormen van toetsing
 15. De rol van het Criterium Gericht Interview (CGI) binnen programmatisch toetsen
 16. Samen met studenten formatief evalueren co-reguleren om zelfregulatie in leren te stimuleren
 17. Actualiseren conceptmap: help je mee het begrip ‘toetsing’ te operationaliseren?

De volgende Week van Toetsbekwaamheid zal plaatsvinden van 25 t/m 28 maart 2024. Wil je een bijdrage leveren aan de Week van Toetsbekwaamheid in de vorm van een digitale workshop of in een andere (digitale) vorm, mail dan naar info@toetsbekwaamheid.nl.

Aanmelden als toehoorder is niet nodig. Houd de agenda op website van www.toetsbekwaamheid.nl in de gaten.

Nieuwe website staat online

Het Netwerk Toetsbekwaamheid is achter de schermen de laatste tijd erg druk geweest met het ontwerp van een nieuwe website voor het netwerk. Onlangs is deze nieuwe website online gegaan! Je vindt hem nog gewoon onder zijn vertrouwde ‘adres’: www.toetsbekwaamheid.nl.

Waar de oude website nog voor een groot deel gekoppeld was aan het project ‘Je Ogen Uitkijken’, en zich om die reden voor een groot deel focuste op de thema’s BKE/SKE en het Protocol Afstuderen, is de nieuwe website een stuk algemener ingericht. Reden hiervoor is dat het netwerk de website (meer) geschikt wilden maken voor alle leden van- en geïnteresseerden in het netwerk toetsbekwaamheid. Op de nieuwe website vind je oude elementen terug zoals een agenda-pagina met daarop alle aankomende en afgelopen evenementen en de gegevens van alle netwerkvertegenwoordigers. Daarnaast kent de website echter ook een aantal nieuwe elementen zoals een vindplaats voor allerlei tools en publicaties rondom toetsing en toetsbekwaamheid en hebben de drie (toets)lectoraten die vanuit de HU, Fontys en HAN verbonden zijn aan het netwerk ook een plekje gekregen. Tot slot hebben ze een nieuwe functie toegevoegd waarmee je zelf een voorstel kunt doen om een agendapunt/event of een relevant netwerk (uiteraard rondom toetsing) aan de website kan toevoegen! Op deze manier willen we de website nog meer een plek maken vóór maar ook zeker dóór het netwerk.

Mocht je vragen hebben over de nieuwe website, stel ze dan gerust via info@toetsbekwaamheid.nl

Overige netwerken toetsing
Op de website van het Netwerk Toetsbekwaamheid is een overzicht opgenomen van ‘Overige netwerken toetsing’. Hieronder een afdruk van de overige netwerken.

Masterclasses van de master Toetsdeskundige
De master Toetsdeskundige van Fontys Hogescholen organiseert in 2024 nog enkele gratis online masterclasses.

Leden van het netwerk Toetsbekwaamheid en lezers van de E-Nieuwsbrief zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze masterclasses. Aanmelden als toehoorder is niet nodig. Houd de agenda op website van www.toetsbekwaamheid.nl in de gaten.

Een meer uitgebreide beschrijving van de masterclasses is te raadplegen via: https://toetsbekwaamheid.nl/masterclasses-master-toetsdeskundige/. Via deze link worden ook de aanmeldlinken per sessie zichtbaar ruimschoots voor de datum dat de sessie plaatsvindt (rechts naast elke beschrijving van een sessie).

 • 31 januari 2024, 09:00-10:30 (o.v.b.)
  Lessons learned from PISA
  Therese Hopfenbeck, Professor of Educational Assessment, Assessment and Evaluation Research Centre (AERC) – Melbourne Graduate School of Education

 • 27 maart 2024, 09:00-10:30 (o.v.b.)
  Student partnership in assessment: what works, for whom, and why?
  Juuso Nieminen, Assistant Professor at the Faculty of Education, University of Hong Kong

 • 24 april 2024, 09:00-10:30 (o.v.b.)
  Assessment research influencing educational practice
  David Boud , Professor and Foundation Director of the Centre for Research in Assessment and Digital Learning, Deakin University, Melbourne/ Research Professor Institute for Work-Based Learning, Middlesex University/ Emeritus Professor University of Technology Sydney/ Senior Fellow of the Australian Learning and Teaching Council (National Teaching Fellow)

Professionaliseringsalfabet
Het Netwerk Toetsbekwaamheid heeft een aantal jaar geleden het P-alfabet geïntroduceerd. De P staat voor Professionalisering en biedt handvatten en tools waarmee docenten onderling, maar ook met studenten, actief aan de slag kunnen. Het Netwerk Toetsbekwaamheid schrijft hierover: ‘Zoek je een leuke activiteit die helpt om toetsbekwaam te blijven en daarmee te werken aan kwaliteit 4? Zoek je ideeën om je samen verder te ontwikkelen op het gebied van toetsbekwaamheid? Of zoek je een activiteit die je kan doen met studenten? Neem dan eens een kijkje in het professionaliseringsalfabet: https://toetsbekwaamheid.nl/bke-ske/#aandeslag. Je bent geheel vrij hoe je de activiteiten gebruikt. Het professionaliseringsalfabet betreft het “wat”, maar niet het “hoe” en zijn bedoeld als hulpmiddel. Heb je de smaak te pakken? Een aantal activiteiten laten zich heel goed combineren!’

De eerste kennismaking met het professionaliseringsalfabet was in de E-nieuwsbrief 39 met ‘de havik en de duif’. Ons oog viel nu op de letter O en betreft Olifantenpaadjes. De toetscyclus met zeven of meer fasen is bedoeld om op een gestructureerde wijze een toets te ontwikkelen en te verbeteren. Maar op enig moment is iets goed ontwikkeld en betrokkenen bij de toets hebben zo hun eigen olifantenpaadjes ontwikkeld die ook goed, logisch en makkelijk toepasbaar zijn. Maar heb je er weleens over nagedacht om die olifantenpaadjes in kaart te brengen door betrokkenen bij elkaar te brengen en hen te laten delen over hun olifantenpaadjes in een olifantenmiddag? Een deelnemer zei eens voorafgaand aan zo’n bijeenkomst: ‘Dit format voor de toetsmatrijs voor een opdracht wil ik zo graag delen, dan hoeven de anderen het wiel niet uit te vinden.’ Dat bedoelen we!

Er is zoveel deskundigheid aanwezig bij betrokkenen bij toetsing, deel dat met elkaar en bemerk welk effect dat heeft; ook qua samenwerking.