Netwerken met Toetsnetwerken

Als een vaste rubriek in deze E-nieuwsbrief delen we graag weer informatie over toetsnieuwigheden vanuit het Platform leren van Toetsen en het Netwerk Toetsbekwaamheid.

Platform Leren van Toetsen

Voor informatie over wat het Platform Leren van Toetsen is, verwijzen we naar de website van het Platform zelf: .

Overzicht van blogs vanaf 6 september 2023

Hoe stimuleer je een feedbackdialoog? Eerste ervaringen met een gesprekstool

Martje Köhlen (Inholland) en Tamara de Vos (Hogeschool Rotterdam), in samenwerking met Caroline Rijkers-de Boer (Hogeschool van Amsterdam)

6 september 2023

Het wordt steeds duidelijker dat dialoog een cruciaal aspect is van effectieve feedbackprocessen, maar wat houdt een feedbackdialoog eigenlijk in, hoe stimuleer je die, en wáár moet het eigenlijk over gaan? Met die vragen is een innovatieteam vanuit de themagroep feedbackgeletterdheid de literatuur ingedoken, om vervolgens in acht bijeenkomsten een tool te ontwikkelen die direct toepasbaar bleek in de praktijk. Met de tool leren studenten in kleine groepjes – en in dialoog – ontvangen feedback te verwerken en te vertalen in concrete verbeteracties. Hierbij is aandacht voor de rol van emoties, het inventariseren en analyseren van feedback, en vervolgens het formuleren van verbeteracties. In deze blog delen Martje Köhlen en Tamara de Vos de eerste ervaringen met de gesprekstool en de materialen en een docenthandleiding die allemaal vrij te gebruiken zijn.

Feedbackzoekend gedrag van studenten: hoe, waarom, en wanneer?

Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences)

25 september 2023

Studenten die zelf actief op zoek gaan naar feedback; steeds vaker wordt er in het hoger onderwijs gekozen voor een didactisch model waarin dit wordt nagestreefd. Het meest bekende voorbeeld is uiteraard programmatisch toetsen, waarin van studenten wordt gevraagd dat ze feedback verzamelen op hun eigen ontwikkeling. In de loop van de jaren is er al veel geschreven over feedbackzoekend gedrag, met name in de werkcontext. Echter, deze inzichten zijn niet zondermeer één op één te vertalen naar het hoger onderwijs. Dus wat weten we dan wél over feedbackzoekend gedrag bij studenten? Welke empirische onderbouwing en inzichten zijn er beschikbaar in de literatuur? Samen met David Carless (University of Hong Kong) heeft Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences) de beschikbare onderzoeken bestudeerd en in dit blog deelt hij de belangrijkste inzichten uit deze reviewstudie.

Festival Leren van toetsen 2024

Op vrijdag 7 juni 2024 organiseert het Platform Leren van Toetsen opnieuw haar jaarlijkse Festival Leren van Toetsen. En dit is met het tiende Festival tevens haar tweede lustrumviering. Het wordt dus een extra feestelijke editie. Om dit jubileum te vieren hebben we via-via gehoord dat het Platform onder meer alle de meest in het oog springende verschenen blogs wil gaan bundelen. Of het zeker is weten we niet, maar het is wel een heel goed initiatief, zeker als naar de inhoud en het niveau van de blogs wordt gekeken. En interessant om terug te zien welke inhoudelijke ontwikkeling Leren van Toetsen heeft doorgemaakt; wat de stand van zaken was tien jaar geleden vergeleken met waar we nu staan. We hopen dat zo’n bundel er gaat komen en kijken ernaar uit.

10 jaar Platform Leren van toetsen – Special event met David Boud!

In het kader van het tienjarig jubileum van het Platform Leren van Toetsen heeft het Platform David Boud opnieuw naar Nederland weten te halen. Op dinsdag 16 januari 2024 neemt hij de deelnemers mee tijdens een dagvullend programma in de ontwikkelingen in onderzoek sinds zijn keynote op het Festival Leren van Toetsen uit 2019. Het symposium is gratis toegankelijk.

Over David Boud

David Boud is Foundation Director of the Centre for Research in Assessment and Digital Learning at Deakin University, Melbourne, and Emeritus Professor at the University of Technology Sydney. He has previously held positions of Head of School, Associate Dean and Dean of the University Graduate School at UTS. He has published extensively on teaching, learning and assessment in higher and professional education. His current work focuses on the areas of assessment for learning in higher education, academic formation and workplace learning. He is one of the most cited authors in the world in the field of higher education (h-index 106). He has been a pioneer in developing learning-centred approaches to assessment across the disciplines, particularly in building assessment skills for long-term learning and designing new approaches to feedback.

Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je aan voor de Nieuwsbrief van het platform: https://lerenvantoetsen.nl/#contact.


Netwerk Toetsbekwaamheid

Een van de doelen van het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o is het verduurzamen van het maatschappelijk vertrouwen in de waarde van ho-diploma’s. Dat doet ze door kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps) onderwijs.

In dit kader organiseert het Netwerk onder meer de Week van Toetsbekwaamheid en zoekt ze samenwerking met anderen op toetsgebied. Zo organiseert de master Toetsdeskundige van Fontys in 2023-2024 een online masterclass-reeks waarvoor ook de leden van het netwerk Toetsbekwaamheid en lezers van de E-Nieuwsbrief van harte zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de (gratis) masterclasses. De ook online toegankelijke Week van Toetsbekwaamheid wordt gehouden van maandag 30 oktober 2023 tot en met vrijdag 3 november 2023. Hierna tref je de programma’s aan van beide evenementen. Aanmelden is voor beide evenementen niet nodig.

Wil je een bijdrage leveren aan de Week van Toetsbekwaamheid in de vorm van een digitale workshop of in een andere (digitale) vorm, mail dan naar info@toetsbekwaamheid.nl

Voorlopig programma Week van Toetsbekwaamheid 2023

Een meer uitgebreide beschrijving van de online-sessies is te raadplegen via: https://toetsbekwaamheid.nl/week-van-toetsbekwaamheid-oktober-november-2023/. Via deze link worden ook de aanmeldlinken per sessie zichtbaar (rechts naast elke beschrijving van een sessie).

Maandag 30 oktober, 10:30-11:30

 • WAUW tool: waarderen van authentiek en uniek werkplekleren
  Andrea Pool, Onderwijskundige International Business, Onderzoeker Lectoraat Technology Enhanced Assessment, Fontys Hogescholen
  Geerte Bodenstaff, Lerarenopleider Gezondheidszorg en welzijn, Fontys lerarenopleiding Tilburg
  Dorieke Swinkels-Veldt, Onderwijswetenschapper & Lerarenopleider, Fontys Hogescholen

 
Maandag 30 oktober, 11:00-12:00

 • ChatGPT for dummies
  Liesbeth Nederlof, docent BDB, Hogeschool Utrecht


Maandag 30 oktober, 13:00-14:00

 • Beoordelen en Beslissen bij versnellen in het voortgezet onderwijs
  Liv van Hyfte, Beleidsmedewerker, Koninklijk Atheneum Ekeren (BE)


Maandag 30 oktober, 15:00-16:00

 • Duurzame verankering van toetsbekwaamheid in het hoger onderwijs
  Jeroen van der Linden, onderzoeker, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
  Kyle van den Langenberg, onderzoeker, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen


Dinsdag 31 oktober; 09:00-10:00

 • Ontwikkeling van een Landelijke Voortgangstoets
  Loes van den Berg, Docent opleiding Fysiotherapie, lid examencommissie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  Ralph Saris, Docent opleiding Fysiotherapie, lid toetscommissie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  Marjo Maas, Hoofddocent opleiding Fysiotherapie, onderwijskundig


Dinsdag 31 oktober, 12:00-13:00

 • Ontwerpkeuzes voor programmatisch toetsen
  Liesbeth Baartman: Lector toetsing & beoordelingsvraagstukken Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht
  Bas Agricola: Hogeschool hoofddocent, Pabo en Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht


Dinsdag 31 oktober, 13:00-14:30

 • Help je mee met de ontwikkeling van een one-pager formative assessment?
  Milly Matthijs, Onderwijs- en toets adviseur – Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft
  Márta Pellek, Onderwijsadviseur – Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft


Dinsdag 31 oktober, 14:30-16:00

 • Beoordelen met enkel narratieve feedback? Let op: deze workshop is een rondetafel-gesprek!
  Rob Kickert, Universitair Docent EMPO, EUR & Wetenschappelijk medewerker NIVOZ


Woensdag 1 november, 10:00-11:00

 • Krachtig Curriculum Methodiek: een aanpak om een krachtig curriculum te ontwerpen en ontwikkelen
  Marieke van den Hout, Onderwijskundig adviseur, projectleider, docent/docentopleider
  Karin van Beek, adviseur, projectleider, facilitator


Woensdag 1 november, 13:00-13:30

 • Hoe studenten effectieve leerstrategieën gebruiken: Een kwalitatieve vergelijking tussen verschillende gebruikers
  Gabriel Tahan, docent Fontys Engineering, Fontys Hogescholen


Woensdag 1 november, 15:00-16:00

 • Samen duurzaam beoordelen
  Maarten de Boer, onderwijsadviseur Radboud universiteit
  Julia Wilkenloh, onderwijsadviseur, Radboud universiteit


Vrijdag 3 november, 14:00-15:00

 • Actualiseren conceptmap: help je mee het begrip ‘toetsing’ te operationaliseren?
  Marion van de Wijdeven, adviseur en trainer bij het lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Let op: het programma wordt tussentijds nog aangevuld, dus check dit programma vooral meerdere keren of in ieder geval maximaal een week voor het plaatsvinden van de sessies.

Voorlopig programma masterclasses master Toetsdeskundige 2023-2024

Een meer uitgebreide beschrijving van de masterclasses is te raadplegen via: https://toetsbekwaamheid.nl/masterclasses-master-toetsdeskundige/. Via deze link worden ook de aanmeldlinken per sessie zichtbaar ruimschoots voor de datum dat de sessie plaatsvindt (rechts naast elke beschrijving van een sessie).

6 december 2023, 11:00-12:00

 • De rol van concepten als toetsen voor leren en programmatisch toetsen binnen huidige opvattingen over onderwijzen en toetsen
  Lambert Schuwirth, Hoogleraar Medisch Onderwijs aan Flinders University in Australië, Chang Gung University in Taiwan en Uniformed Services University for the Health Sciences Bethesda in de Verenigde Staten


31 januari 2024, 09:00-10:30 (o.v.b.)

 • Lessons learned from PISA
  Therese Hopfenbeck, Professor of Educational Assessment, Assessment and Evaluation Research Centre (AERC) – Melbourne Graduate School of Education


27 maart 2024, 09:00-10:30 (o.v.b.)

 • Student partnership in assessment: what works, for whom, and why?
  Juuso Nieminen, Assistant Professor at the Faculty of Education, University of Hong Kong


24 april 2024, 09:00-10:30 (o.v.b.)

 • Assessment research influencing educational practice
  David Boud , Professor and Foundation Director of the Centre for Research in Assessment and Digital Learning, Deakin University, Melbourne/ Research Professor Institute for Work-Based Learning, Middlesex University/ Emeritus Professor University of Technology Sydney/ Senior Fellow of the Australian Learning and Teaching Council (National Teaching Fellow)


Professionaliseringsalfabet

Het Netwerk Toetsbekwaamheid heeft een aantal jaar geleden het P-alfabet geïntroduceerd. De P staat voor Professionalisering en biedt handvatten en tools waarmee docenten onderling, maar ook met studenten, actief aan de slag kunnen. Het Netwerk Toetsbekwaamheid schrijft hierover: ‘Zoek je een leuke activiteit die helpt om toetsbekwaam te blijven en daarmee te werken aan kwaliteit 4? Zoek je ideeën om je samen verder te ontwikkelen op het gebied van toetsbekwaamheid? Of zoek je een activiteit die je kan doen met studenten? Neem dan eens een kijkje in het professionaliseringsalfabet: https://toetsbekwaamheid.nl/bke-ske/#aandeslag. Je bent geheel vrij hoe je de activiteiten gebruikt. Het professionaliseringsalfabet betreft het “wat”, maar niet het “hoe” en zijn bedoeld als hulpmiddel. Heb je de smaak te pakken? Een aantal activiteiten laten zich heel goed combineren!’

De eerste kennismaking was in de E-nieuwsbrief 39 met de Havik en de duif. In E-Nieuwsbrief was de tweede kennismaking met de Hackathon als concept voor de ontwikkeling van toetsbekwaamheid van docenten.

Ons oog viel nu op de letter I en betreft de Ideale toets. Brainstorm eens met de studenten hoe de ideale toets eruit zou zien en hoe de ideale beoordeling (inclusief beoordelaar) eruit zou zien.

In het kader van formatief handelen is het betrekken van studenten over hoe hun ontwikkeling het beste beoordeeld kan worden een aardig experiment dat ook kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van studenten bij het betreffende onderwerp binnen de opleiding.

Nog iets om bij te netwerken: gratis congres ‘Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren’

Op donderdag 2 november 2023 organiseren het Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen, het Lectoraat Meervoudige Professionaliteit van Leraren en het Ass. Lectoraat De Leraar als Ontwerpen en de Academie Educatie van de HAN University of Applied Sciences een gratis toegankelijk congres over ‘Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren’. Het congres vindt plaats te Nijmegen van 13:45 tot 18:30 uur.

Op de website ‘https://www.han.nl/agenda/2023/07/congres-formatief-evalueren-als-brug-tussen-onderwijs-en-leren/’ zegt de organisatie over het congres het volgende: ‘Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig. Want hoe ontwerp je formatief evalueren in samenhang zodat het je op het juiste moment de juiste informatie geeft om het leren te kunnen ondersteunen? En hoe zorg je ervoor dat jij en de leerlingen hier vervolgens ook echt iets mee kunnen doen in je lessen? 

Met deze vragen zijn we de afgelopen vier jaar aan de slag geweest in het RAAK PRO project ‘formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren’. Op 2 november 2023 presenteren we de uitkomsten van dit project.’

Aanmelden kan via de hiervoor genoemde website.