Vanuit de redactie

De laatste redactievergadering was op donderdag 9 maart 2023 en de komende redactievergadering is op donderdag 29 juni 2023. De redactie is niet bijeengekomen en wij hebben vanuit de redactie dan ook weinig te melden. Het enige dat we te melden hebben is dat de redactie, vertegenwoordigd door Eric Vullers en Kelly Beekman aanwezig was met een stand tijdens het Festival Leren van Toetsen dat op vrijdag 2 juni jongstleden werd georganiseerd door het Platform leren van toetsen. Eric ontving verschillende positieve reacties over Examens en kon enkele nieuwe abonnees noteren.

Tweede online uitgave van Examens
Op 16 mei 2023, aan het einde van de dag, hebben alle abonnees van Examens, als het goed is, een e-mail ontvangen met de inhoudsopgave van het meinummer met een link naar www.e-xamens.nl waarmee, na ingelogd te hebben, het meinummer als een PDF bekeken en/of gedownload kon worden. Gebleken is dat niet iedereen die e-mail heeft ontvangen. Wellicht nog een kinderziekte behorend bij de overgang naar de eigen website van ons tijdschrift Examens. De uitgever, Eric Vullers, is op de hoogte gebracht en er wordt onderzoek naar gedaan, ook omdat na een eerste melding alles op orde leek te zijn. Mocht je geen e-mail op 16 mei 2023 hebben ontvangen, weet dat je via de bovenstaande link alsnog bij het meinummer kunt komen. Mocht het dan nog niet lukken, probeer het dan via www.professioneelbegeleiden.nl.

Planning Examens 2023

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2023.

Verschijning tijdschrift nummer:

  • 2023-3: 13 september (online uitgave);
  • 2023-4: 15 november (gedrukte uitgave).

Sluitingsdatum voor het aanleveren kopij is ongeveer drie maanden voor de verschijningsdatum van een uitgave. De redactievergaderingen zijn steeds ongeveer twee weken later. De sluitingsdata voor de kopij zijn:

  • 2023-3: ± 15 juni;
  • 2023-4: ± 17 augustus.


De kopij ontvangt de redactie graag via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens.

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

  • 2023-43: 5 oktober.


Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen?
Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.