Netwerken met Toetsnetwerken

Als een vaste rubriek in deze E-nieuwsbrief delen we graag weer informatie over toetsnieuwigheden vanuit het Platform leren van Toetsen en het Netwerk Toetsbekwaamheid.

Platform Leren van Toetsen

Voor informatie over wat het Platform Leren van Toetsen is, verwijzen we naar de website van het Platform zelf: .

Festival Leren van Toetsen

Op vrijdag 2 juni 2023 organiseerde het Platform Leren van toetsen weer het jaarlijkse festival Leren van toetsen. Dit keer bij De Haagse Hogeschool. Het programma kende drie keynotes en 29 (!) workshops en demonstraties.

De keynotes werden gegeven door Renske de Kleijn, met als onderwerp ‘Leren van feedback door studenten, docenten én onderzoekers’, Patrick Sins over ‘Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf – maar hoe dan wel?’ en Anastasiya Lipnevich over ‘Instructional feedback: Looking back while gazing forward’. Voor het de toehoordersaren dit drie zeer actuele onderwerpen. Dat er 29 workshops en demonstraties waren laat zien hoe actueel toetsing en dan vooral leren van toetsen is. De meeste workshops zijn afkomstig uit het hbo, maar er waren ook workshops en demonstraties vanuit de private sector, het mbo en het wo. Het aantal deelnemers (300) bevestigt, naast de toffe line-up (zoals dat in festival-jargon heet), dat dit jaarlijkse Festival een vaste plaats heeft weten te vinden in de kennisdeling over toetsing.

Voor de kosten hoef je het niet te laten, voor € 90,00 (geen BTW) kun je niet alleen veel kennis en inzichten snacken, maar ook snacken van een goede lunch, een site-snack-programma en een netwerkborrel. Maar bovenal, het is net een reünie, waar toetsend Nederland elkaar ontmoet en ervaringen deelt. Hieronder een sfeerfoto van het Festival.

De datum voor 2024 staat al vast vrijdag 7 juni! De 10de editie van het festival! Noteer deze datum nu alvast in jouw agenda en voorkom zo per ongeluk een dubbele boeking.

Netwerk Toetsbekwaamheid

Een van de doelen van het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o is het verduurzamen van het maatschappelijk vertrouwen in de waarde van hbo-diploma’s. Dat doet ze door kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps) onderwijs. In dit kader organiseert het Netwerk van 30 oktober – 3 november 2023 weer een nieuwe Week van Toetsbekwaamheid. Wil je een bijdrage leveren aan deze week in de vorm van een digitale workshop of in een andere (digitale) vorm, mail dan naar info@toetsbekwaamheid.nl. Let op: aanmelden als bezoeker is niet nodig.

Het Netwerk Toetsbekwaamheid heeft een aantal jaar geleden het P-alfabet geïntroduceerd. De P staat voor Professionalisering en biedt handvatten en tools waarmee docenten onderling, maar ook met studenten, actief aan de slag kunnen. Het Netwerk Toetsbekwaamheid schrijft hierover: ‘Zoek je een leuke activiteit die helpt om toetsbekwaam te blijven en daarmee te werken aan kwaliteit 4? Zoek je ideeën om je samen verder te ontwikkelen op het gebied van toetsbekwaamheid? Of zoek je een activiteit die je kan doen met studenten? Neem dan eens een kijkje in het professionaliseringsalfabet: https://toetsbekwaamheid.nl/bke-ske/#aandeslag. Je bent geheel vrij hoe je de activiteiten gebruikt. Het professionaliseringsalfabet betreft het “wat”, maar niet het “hoe” en zijn bedoeld als hulpmiddel. Heb je de smaak te pakken? Een aantal activiteiten laten zich heel goed combineren!’

De eerste kennismaking was in de E-nieuwsbrief 39 met de Havik en de duif.

Als tweede kennismaking met het P-alfabet hier een schermafdruk van en een link naar de actie ‘Hackathon’.

Het concept van een Hackathon heeft de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) toegepast binnen BKE. Dat concept bleek enorm succesvol te zijn bij de ontwikkeling van toetsbekwaamheid op BKE-niveau. Het concept wordt binnen BKE nu vaker en ook binnen andere hogescholen toegepast. De deelnemers zijn daarover enorm enthousiast en de afsluitende presentatie van de (groepjes van) de deelnemers laten zien wat bereikt wordt. Niet alleen zorgt het voor toetsbekwame en BKE-gecertificeerde deelnemers maar daarnaast ook voor verbeterde toetsproducten in brede zin, die met trots worden gepresenteerd aan collega’s en leden van het management. Vaak is dit aanleiding om voor anderen om ook BKE-bekwaam te geraken, vanwege de feestjes die de presentaties zijn, en de concrete, praktische, toepasbare en herkenbare gerealiseerde oplossingen. In Examens 2019-3 staat hierover een uitgebreid artikel met als titel: ‘Een hackathon voor toetsbekwaamheid binnen de HAN’.

Hierna tref je nogmaals de link aan voor het organiseren van een Hackathon zoals opgenomen bij de H van Hackathon in het Professionaliseringsalfabet.

Hackathon organiseren? 15 tips voor succes

door Joey Gonesh | 9 maart 2021 | Coronaproof innoveren, Design thinking, Idee generatie

Leestijd: 12 minuten

https://www.fridayoutofthebox.nl/hackathon-organiseren-tips-voor-succes/