Netwerken met Toetsnetwerken

Als een vaste rubriek in deze E-nieuwsbrief delen we graag weer informatie over toetsnieuwigheden vanuit het Platform leren van Toetsen en het Netwerk Toetsbekwaamheid.

Platform Leren van Toetsen

Voor informatie over wat het Platform Leren van Toetsen is, verwijzen we naar de website van het Platform zelf: .

Ter informatie hieronder het overzicht van de nieuw verschenen blogs vanaf 1 januari 2023 met korte informatie over het blog. Via de volgende link zijn de hieronder weergegeven blogs te lezen: 

 Van elke blog tref je kort de inhoud aan. Door middel hiervan kun je snel kijken welke blog (of meer) jouw aandacht trekt.

 Overzicht van blogs vanaf 1 januari 2023

 

Comparatief beoordelen om feedbackgeletterdheid te bevorderen

17 januari 2023

Misschien moeten we voorlopig eens stoppen met het doen van onderzoek naar feedback en ons concentreren op het implementeren van alles wat we tot nu toe hebben ontdekt? – de uitdagende stelling die Juuso Nieminen innam tijdens zijn webinar. In een eerstejaarscursus voor de opleiding onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht hebben Stephanie Kruiper en collega’s het advies van Nieminen ter harte genomen. Ze hebben gewerkt aan het bevorderen van feedbackgeletterdheid bij studenten op basis van inzichten uit de wetenschap. Dit deden ze door middel van comparatief beoordelen met het programma Comproved. In deze blog deelt Stephanie de ervaringen.

 

Hogeschool Utrecht: Opleiding Communicatie – als opleiding ingroeien in programmatisch toetsen (2022)

18 januari 2023

De bacheloropleiding Communicatie aan de Hogeschool Utrecht heeft al de nodige ervaring met programmatisch toetsen: in 2017 zijn ze gestart met het implementeren van programmatisch toetsen in het tweede leerjaar en ondertussen wordt in de gehele opleiding programmatisch getoetst. Elk jaar beginnen tussen de 150 en 200 nieuwe studenten aan de opleiding met in totaal ongeveer 600 a 700 studenten. In dit portret lees je hoe ze gaandeweg zijn ingegroeid in het werken met programmatisch toetsen.

 

Betekenisvol toetsen in interdisciplinair onderwijs

23 januari 2023

Hoe kan ik toetsing van mijn vak betekenisvol laten zijn? Hoe kan toetsing het leren van studenten versterken? Hoe kan de voortgang van het aanleren van (interdisciplinaire) vaardigheden, zoals samenwerken, integratie, kritisch denken en reflecteren, worden gemonitord? Als curriculumontwikkelaars en docenten van interdisciplinaire opleidingen werden Ilja Boor, Debby Gerritsen en Linda de Greef regelmatig met deze vragen geconfronteerd. Zo kwamen ze op het idee om hierover een boek te schrijven dat niet alleen beschrijft hoe toetsing vorm kan krijgen, maar dat ook concrete voorbeelden geeft die direct toe te passen zijn in het onderwijs.

 

Hogeschool Windesheim: Opleiding Oefentherapie – programmatisch toetsen ontwerpen voor een nieuwe opleiding (2022)

24 januari 2023

Aan Hogeschool Windesheim is de opleiding Oefentherapie nieuw gestart in september 2022. De opleiding bestaat al wel bij Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Echter is het laatste cohort bij de Hogeschool Utrecht in september 2021 gestart en in Amsterdam verandert de opleiding waarbij studenten breder starten en oefentherapie een uitstroomrichting is. Oefentherapie aan de Hogeschool Windesheim is echt een aparte opleiding gericht op oefentherapie. Oefentherapie is een vak waarin heel holistisch gekeken wordt naar de mens. De opleiding wil studenten leren om holistisch naar de mens te kijken en wil zelf dan ook zo naar studenten kijken. Vanuit die visie heeft de opleiding gekozen voor programmatisch toetsen. Oefentherapie is een nieuwe opleiding, waardoor het ontwikkelteam de opleiding volledig vanuit deze visie kon gaan vormgeven.

 

 

Hogeschool Saxion: opleiding Bedrijfskunde (2021 – 2022)

26 januari 2023

De bacheloropleiding Bedrijfskunde van de Saxion Hogeschool is in februari 2022 gestart met een pilot (30 voltijdstudenten) voor programmatisch toetsen in het eerste jaar. Hetgeen geleerd is tijdens de pilot, heeft de opleiding meegenomen bij het implementeren van programmatisch toetsen in studiejaar 2022-2023, waarbij programmatisch toetsen in de gehele opleiding wordt ingezet. De ervaringen met de pilot en de implementatie van programmatisch toetsen in het gehele programma worden gedeeld in dit portret.

 

Feedbackcultuur vormgeven: waar staan we nu?

7 februari 2023

Al geruime tijd heeft het begrip feedbackcultuur aandacht in het onderwijs en dus ook van Platform Leren van Toetsen. Zo deed Marieke van der Linden in 2017 onderzoek ten behoeve van de definiëring van het begrip feedbackcultuur, voerde de themagroep ‘Feedbackcultuur’ een verdere verdieping van het begrip uit en resulteerde dit in 2021 in een tool Feedbackcultuur, ontwikkeld door Ynke Brouwer. Het doel hiervan was dat deze tool door hogescholen zelfstandig ingezet zou kunnen worden bij het vormgeven van een feedbackcultuur die vele nastreven. Een volgende stap in het proces zou het testen van de tool zijn: immers een tool die niet empirisch zijn waarde heeft bewezen, is nog niet klaar voor verdere publicatie. In oktober 2022 is deze stap uitgevoerd. Levert dat een kant en klare tool op, klaar voor hogescholen om ingezet te worden? Nee, nog niet, maar wel een hoop waardevolle inzichten ter verbetering van de tool en daarmee weer een stap verder op de weg naar hulp bij de vormgeving van een feedbackcultuur.

 

HAN Sportkunde en ALO: voortbouwen op talenten om te komen tot een eigen visitekaartje

21 februari 2023

De afstudeerfase (60 EC) van de opleidingen Algemene Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sportkunde van de HAN zijn programmatisch ingericht. In september 2020 is de opleiding Sportkunde begonnen en september 2021 is ook de ALO gestart. Dit portret is een momentopname van begin 2022.

 

Avans hogeschool: Business Innovation (2021 – 2022)

27 februari 2023

Sinds september 2021 is de bacheloropleiding Business Innovation aan de Avans Hogeschool gestart met het implementeren van programmatisch toetsen in het propedeusejaar. Hierbij gaat het om drie onderwijseenheden (modules) van elk 11 EC. Momenteel is de opleiding bezig met herontwikkeling per jaar om zo de gehele opleiding programmatisch in te richten. De focus van dit portret ligt op het programmatisch toetsen in het propedeusejaar en is een momentopname van mei 2022.

 

Fontys Hogescholen: Bachelor Communicatie – International Event Music and Entertainment Studies (IEMES)

2 maart 2023

De bacheloropleiding Communicatie International Event Music and Entertainment Studies (CO IEMES) van Fontys bestaat uit ongeveer 650-700 studenten. De opleiding is in 2018 gestart met het implementeren van programmatisch toetsen in jaar 2. Inmiddels wordt programmatisch toetsen binnen de gehele opleiding toegepast. Lees hier meer over hoe zij dit hebben aangepakt en waar zij staan in dit proces begin 2022.

 

Hogeschool van Amsterdam: opleiding Voeding & Diëtetiek (2021 – 2022)

7 maart 2023

Studenten van de bacheloropleiding Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam worden opgeleid tot voedingsprofessionals. De gehele opleiding telt 800-900 studenten. De opleiding is in 2020 gestart met het implementeren van programmatisch toetsen in ongeveer de helft van het eerste jaar. De opleiding is momenteel bezig om stap voor stap programmatisch toetsen ook in de andere leerjaren te implementeren. In dit portret lees je meer over ontwerpkeuzes en de implementatie van programmatisch toetsen in de hoofdfase (jaar 2 en 3, 90 EC) van de opleiding.

 

Netwerk Toetsbekwaamheid

 

Het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o wil het maatschappelijk vertrouwen in de waarde van hbo-diploma’s verduurzamen. Dat doet ze door kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps) onderwijs. In dit kader organiseerde het Netwerk van 13 maart  – 15 maart 2023 de Week van de toetsbekwaamheid. Er waren twaalf workshops die gratis online te volgen waren. Van al deze workshops zijn de presentaties voor iedereen beschikbaar .

Hieronder het overzicht met de titel van de workshops en de sprekers.

Aankondiging digitale week van Toetsbekwaamheid oktober 2023

Is je interesse gewekt? Van 30 oktober – 3 november 2023 organiseert het Netwerk Toetsbekwaamheid de volgende Week van Toetsbekwaamheid. Wil je een bijdrage leveren met een workshop mail dan naar info@toetsbekwaamheid.nl. Let op: aanmelden als bezoeker is niet nodig.