Kopstukken uit de Nederlandse Toetswereld

In de periode 2007-2012 zijn in Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De twaalf portretten zijn zelfs gebundeld in een boekje (nog te bestellen à € 5,95 via www.professioneelbegeleiden.nl of een boekhandel).

De redactie is van mening dat goede examinering niet mogelijk is zonder een goede theoretische basis. De examenwereld kent enerzijds wetenschappers die via onderzoek en publicaties theoretische vernieuwingen brengen. Anderzijds zijn er personen werkzaam in de examenbranche, die voor de taak staan examens samen te stellen en op een eerlijke en transparante wijze af te nemen. De eerste uitgave “Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld” portretteerde twaalf theoretische vernieuwers en/of kopstukken die theorie en praktijk verbinden. Geportretteerd waren: Adriaan de Groot, Bob van Naerssen, Wynand Wijnen, Wim Hofstee, Wim van der Linden, Norman Verhelst, Dato de Gruijter, Don Mellenbergh, Jules Peschar, Cees van der Vleuten, Pieter Drenth en Henk van Berkel. De twaalf Kopstukken van toen zijn (bijna) met pensioen of helaas al overleden.

De redactie vond het nu tijd voor een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken in de Nederlandse toetswereld’. Omdat het eerste portret vijftien jaar geleden verscheen, het blad Examens veel nieuwe lezers heeft en de E-Nieuwsbrief door bijna 5.000 belangstellenden wordt gevolgd, heeft de redactie ervoor gekozen om de twaalf eerder verschenen portretten te herhalen in de komende E-Nieuwsbrieven van Examens.

Het eerste vier oude portretten verschenen in de E-nieuwsbrieven 37, 38, 39 en 40. Het vijfde oude portret in deze E-Nieuwsbrief betreft het portret van Wim van der Linden.

In de komende online en PDF-uitgave van Examens (17 mei 2023) is de eer aan dr. Gerard (G.J.J.M.) Straetmans om als vijfde in de nieuwe serie Kopstukken te verschijnen en zich voor te stellen. Gerard zegt in ieder geval al het volgende: “Mij drijft het besef dat onderwijs van het grootste belang is voor een samenleving en dat deugdelijke toetsing onontbeerlijk is om de onderwijsprocessen efficiënt en effectief te laten verlopen.” Daarnaast wordt duidelijk dat Gerard houdt van efficiënt werken. Maar hij zegt uit zichtzelf, met zichzelf en over zichzelf nog veel meer.

Kopstuk uit de Nederlandse examenwereld

Wim van der Linden

Prof. dr. W.J. (Wim) van der Linden heeft meegewerkt aan de oprichting van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde binnen de universiteit Twente. Vanaf 1983 tot 2003 was hij hoofd van de Vakgroep Meetmethoden en Data-analyse. In 1999 was hij oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Examens, waarvan hij tot 2003 voorzitter was en nu erelid is. In 1999 en 2000 was Van der Linden president van de Psychometric Society.

Hier tref je het artikel van een ondernemend kopstuk aan die de founding father was van de NVE (uit Examens 2010-2).