In het nieuws

Deze ‘In het nieuws’ besteed aandacht aan iets waar we de laatste weken niet omheen kunnen namelijk de mogelijkheden die een Chatbot zoals ChatGPT biedt.

Ten eerste verwijzen we naar de presentatie van Liesbeth Nederlof van de Hogeschool Utrecht tijdens de Week van de Toetsbekwaamheid die zij op 14 maart 2023 hield. De presentatie heeft als titel “ChatGPT voor dummies”; je moet toch ergens beginnen. 

Ten tweede verwijzen we naar een publicatie van Kennisnet van 15 februari 2023 geschreven door Wietse van Bruggen met als titel “FAQ ChatGPT: veelgestelde vragen over ChatGPT in het onderwijs”

De inleiding zegt hierover: “Er zijn op dit moment veel vragen over het gebruik van de chatbot ChatGPT in het onderwijs. De software produceert teksten die vaak prima bruikbaar zijn voor werkstukken en essays. Studenten en leerlingen maken hier ook al gebruik van. Leraren en schoolorganisaties worstelen met de vraag: hoe gaan we hiermee om? In dit artikel gaan we in 13 vragen en antwoorden dieper in op deze vorm van artificial intelligence.”

Bij vraag 7 en 8 wordt ingegaan op de mogelijk positieve toepassingen en negatieve kanten van ChatGPT en dit soort taalmodellen voor het onderwijs. Dit is een mooi bruggetje naar wat we vaker tegenkomen als advies voor het gebruik van een chatbot. De belangrijkste adviezen betreffen:

  • Vooral benutten van een chatbot en niet verbieden. Het biedt juist ook veel kansen. Een chatbot mag gebruikt worden bij het maken van opdrachten ter inspiratie, maar opdrachten moeten zelf geschreven worden.
  • Worden teksten uit een chatbot gebruikt voor het schrijven van opdrachten door studenten dan wordt dat gezien als fraude. Er zijn plagiaatscanners die al technologie hebben ontwikkeld om AI-gegenereerde teksten te herkennen, maar deze zijn nog wel in ontwikkeling.
  • Docenten mogen een chatbot gebruiken ter inspiratie bij het ontwikkelen van leermaterialen en het ontwikkelen van zelfs toetsen.

In een sheet van Liesbeth Nederlof vraagt ze zich af of we niet weer terug moeten naar toetsing met gesloten vragen onder toezicht. Technologie houden we niet tegen. Voorbeelden laten zien dat fraaie resultaten kunnen worden bereikt met ChatGPT. Of het van de kandidaat is en of het geschreven geïnterneerd is in de kandidaat kunnen we nog steeds toetsen door het stellen van vragen aan de kandidaat en doorvragen met een CGI blijft eenvoudig mogelijk. Dat er wat gaat veranderen is duidelijk, hoe we er gebruik van kunnen maken, gaan we ervaren.

ChatGPT kan docenten ook helpen bij het construeren van toetsvragen. Stel de goede vraag en ChatGPT toont je binnen enkele seconden redelijk goed geformuleerde toetsvragen, met aanduiding van het juiste antwoord. Voorlopig vooral geschikt om inspiratie op te doen voor het formuleren van reproductievragen.

Tot slot plaatsen we het volgende informatieve persbericht door dat we kregen van Sander Bons van de Eindexamensite.

Kunstmatige intelligentie als oplossing lerarentekort

Eindexamensite zet ChatGPT in voor nakijken examens 

Rhenen, 20 maart 2023 – Online examentrainer Eindexamensite kijkt vanaf nu het werk van leerlingen automatisch na met ChatGPT. Het is het bedrijf gelukt om via kunstmatige intelligentie open vragen in examens na te kijken. Door AI te ‘trainen’ is de software in staat om nieuwe antwoorden van leerlingen te beoordelen. Dit betekent dat een groot deel van het werk van leraren door deze technologie uit handen wordt genomen. Momenteel gaat in het onderwijs bijna evenveel tijd zitten in het voorbereiden van lessen en nakijken van examens, als aan het daadwerkelijke lesgeven. Daardoor wordt de inzet van kunstmatige intelligentie voor het nakijken van examens door Eindexamensite zelfs gezien als een (deel van de) oplossing voor het lerarentekort in het onderwijs.

Eind 2022 introduceerde OpenAI de software ChatGPT en binnen no-time was onder andere het onderwijs in rep en roer. ChatGPT wordt een gamechanger voor het onderwijs genoemd, dit onderschrijft ook Micky Adriaansens, de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Zij gaf eerder aan dat kunstmatige intelligentie zich razendsnel ontwikkelt en dat de mogelijkheden eindeloos zijn.

Leerlingen en ChatGPT
In eerste instantie gebruikten vooral de leerlingen kunstmatige intelligentie voor het maken van hun huiswerk. Sander Bons, directeur van Eindexamensite, geeft aan dat het onderwijs eerder juist last had van de mogelijkheden van ChatGPT. “Een opstel over Julius Ceasar wordt in enkele seconden gegenereerd en ook huiswerkvragen voor vakken als biologie en economie beantwoordt de chatbot in een oogwenk. Docenten zaten dan ook met hun handen in het haar,” aldus Bons.

Kunstmatige intelligentie als oplossing lerarentekort
De toepassing van ChatGPT door Eindexamensite draagt bij aan het vormen van een oplossing voor het lerarentekort in het onderwijs, zegt Bons. “Docenten experimenteren inmiddels volop met de chatbot. Denk bijvoorbeeld aan het bedenken van lesideeën, genereren van toetsen en maken van antwoordmodellen. Wij gebruiken de chatbot om open vragen automatisch na te kijken. Het levert docenten echt meer tijd op om bezig te zijn met hun leerlingen.”


Fotobijschrift: dit is een voorbeeld van een goed antwoord.


Fotobijschrift: dit is een voorbeeld van een fout antwoord.

[einde persbericht]