IBEX

  • beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens.

    Veilig werken begint met veilig gedrag en kennis van de risico’s. De examens van IBEX zijn geënt op deze principes. Alle examens die leiden tot een persoonscertificaat bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen en zijn tot stand gekomen in samenwerking met OVAM en de sectorfederaties. Daardoor is het examen gebaseerd op de werksituatie waarin de persoon werkzaam is.