Uit de redactievergadering van 1 september 2022

Vanuit de redactie

In tegenstelling tot de vorige E-Nieuwsbrief (nummer 38), die veel informatie vanuit de redactie bevatte hebben we nu weinig te melden. De ontvangen kopij is besproken en er zijn afspraken gemaakt voor het eerste nummer van 2023.
Het bestuur van de NVE is bezig met ideevorming rondom ontwikkelingen vanuit de NVE. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de wijze waarop Examens vanaf 2023 zal verschijnen (zie E-nieuwsbrief nummer 38 van 16 juni). De redactie wacht de ideevorming vanuit de NVE af.
Verder kunnen we melden dat nadat drie dames de nieuwe portretten van Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld hebben aangevoerd het volgende te interviewen Kopstuk prof. Dr. Ir. Theo Eggen is. Theo was onder meer bijzonder hoogleraar Psychometrische Aspecten van Examinering aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Daarnaast was hij langdurig verbonden aan het Cito en verbonden aan het RCEC (Research Center for Examination and Certification). Wat hij precies voor de Nederlandse examenwereld heeft betekent lees je in het eerste nummer van Examens in 2023.
De volgende redactievergadering is op donderdag 1 december 2022 te Neer met een etentje voor het vrijwilligerswerk van de redactieleden, aangeboden door Eric Vullers van uitgever Kloosterhof.
Wil je iets delen? Graag! Mail ons via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens.

Planning Examens 2022 en 2023
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de nog resterende planning van ‘Examens’ voor 2022 en voor 2023.
De laatste redactievergadering van 2022 is op donderdag 1 december.
Voor 2023 zien de agenda’s er als volgt uit:
Verschijning tijdschrift nummer:
• 2023-1: 15 februari;
• 2023-2: 17 mei;
• 2023-3: 13 september;
• 2023-4: 15 november.

Sluitingsdatum voor aanleveren kopij is ongeveer drie maanden voor de verschijningsdatum van een uitgave:
• 2023-1: ± 17 november (2022);
• 2023-2: ± 16 februari;
• 2023-3: ± 15 juni;
• 2023-4: ± 17 augustus.

De redactievergaderingen zijn steeds ongeveer twee weken later.
Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:
• 2023-40: 5 januari;
• 2023-41: 30 maart;
• 2023-42: 15 juni;
• 2023-43: 5 oktober.

Kopij ontvangt de redactie graag uiterlijk twee weken voor de redactievergadering via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens.
Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.