Netwerken met Toetsnetwerken

We lichten het Platform Leren van Toetsen wat breder toe en delen de laatste blog van het Platform Leren ven Toetsen met jullie: “leren van vergelijken: leerzaam en efficiënt”.
Daarna nieuwe informatie over het Netwerk Toetsbekwaamheid
Platform Leren van Toetsen

Het Platform Leren van Toetsen (Platform) is een informeel netwerk voor docenten, onderwijsadviseurs en onderzoekers in het hoger onderwijs. De missie van het Platform is het vergroten van de leerwaarde van toetsen voor studenten. Ze scheppen daarvoor gelegenheid tot inspiratie, netwerken, professionalisering en onderzoek. Ze werken vanuit een organische netwerkstructuur aan steeds wisselende thema’s. Dat doen ze met openbare leernetwerken waar het leren van en met elkaar centraal staat. En met themagroepen waarin onderwijskundigen samenwerken om professionals in het hoger onderwijs te inspireren, door het organiseren van activiteiten en het delen van opbrengsten op onze website (bron: https://lerenvantoetsen.nl/).
Het Platform kent themagroepen en geeft enthousiastelingen en deskundigen de ruimte om een thema met elkaar te verkennen, uit te diepen en ze delen opgedane kennis, inzichten en ervaring via blogs. Deze blogs worden gepubliceerd op de website van het Platform aan abonnees (https://lerenvantoetsen.nl/#contact). Aan het einde van deze bijdrage aan de E-Nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van de blogs die vanaf het verschijnen van de laatste E-Nieuwsbrief zijn verschenen (16 juni 2022) en een link naar de laatst verschenen blog. 
Hiernaast deelt het Platform opbrengsten vanuit het Platform zoals wetenschappelijke publicaties, praktijkpublicaties en bijdragen aan onderzoeksconferenties. Vanaf 2013 is inmiddels een brede bibliotheek ontstaan van publicaties over leren van toetsen. Daarnaast organiseert het Platform het jaarlijkse Festival Leren van Toetsen (iedere eerste vrijdag van juni) en themabijeenkomsten. Ook biedt het Platform praktische handvatten aan docenten die in hun eigen praktijk aan de slag willen met actuele thema’s. Op dit moment betreft dit de toolkit formatief toetsen en programmatisch toetsen.
Ook voert het Platform in samenwerking met studenten van bachelor- en masteropleidingen Onderwijswetenschappen van Nederlandse universiteiten onderzoek uit naar ‘leren van toetsen’ in het hoger onderwijs. Het praktijkgerichte onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van en/of in samenwerking met opleidingen binnen de aangesloten hogescholen. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoekslijnen opgezet en is hierover gepubliceerd.
Kortom, het Platform is niet alleen uitgegroeid tot een bibliotheek dat veel kennis en ervaringen deelt (wetenschappelijk en praktisch) maar ook tot een broedplaats voor en van nieuwe ontwikkelingen. Ze richt zich op het hoger onderwijs, maar kennis en ervaring zijn ook van toepassingen binnen andere onderwijssectoren en de private sector. Schrijf je in op de Nieuwsbrief en de Blogs en je ontvangt GRATIS veel kennis. Dit is ook dé reden waarom we het Platform even wat breder aan jullie hebben voorgesteld.

 • Overzicht van blogs vanaf 16 juni 2022
  10 juni 2022 – Een eigen kijk op onderwijs: zienswijze van studenten en docenten of formatief evalueren
  Peet Strik (Avans Hogeschool; masterstudent Universiteit Utrecht)
  14 juni 2022 – Marnix Academie: het inzetten van programmatisch toetsen voor het opleiden van zelfregulerende onderwijsprofessionals (2022)
  6 juli 2022 – Aeres Hogeschool: opleiding Food Systems Innovation (2020-2021)
  24 augustus 2022 – Fontys ICT: programmatisch toetsen in het eerste semester van de propedeuse (2020-2021)
  Loek Herberts (Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven)
  13 september 2022 – “Maar is het nu voldoende meneer?” Een werkvorm om studenten te activeren en hun kwaliteitsbesef te laten groeien
  28 september 2022 – Hogeschool Utrecht: minor Leefstijl Coaching (2021-2022)
  29 september 2022 – Hogeschool Arnhem en Nijmegen: opleiding Voeding en Diëtetiek (2020-2021)

  5 oktober 2022 – Leren van vergelijken: Leerzaam en efficiënt
  Marieke Kloek (Hogeschool Rotterdam)

 • Netwerk Toetsbekwaamheid

  In de E-Nieuwsbrief van 16 juni 2022 hebben wij de tweede Week van Toetsbekwaamheid van 2022 aangekondigd. Deze vond plaats in de week waarop deze E-nieuwsbrief verschijnt. Dus geen aankondigen en ook nog geen verslag ervan. Maar dit biedt wel de gelegenheid om de volgende Week van Toetsbekwaamheid alvast aan te kondigen (online te volgen weer), namelijk op 13, 14 en 15 maart 2023.

  Tip vanuit het Netwerk Toetsbekwaamheid
  Kyle van den Langenberg van het Netwerk Toetsbekwaamheid gaf ons nog een tip voor de lezers. Op dinsdag 6 en woensdag 7 december organiseert SIG Digitaal Toetsen van SURF voor de vierde keer de Toets2daagse. Deze keer een speciale editie die ze samen organiseren met de Werkgroep Toetsen van het Versnellingsplan: Toetsen en leren in balans.
  Tijdens deze conferentie vertellen experts over hun visie op toetsing, waarvan ze zien dat die uitgaat naar een meer holistische en programmatische aanpak van toetsing; een visie die studenten activeert in hun leerproces. Het realiseren van deze visie vraagt om een verandering in inrichting, ondersteuning en inzet van digitale toetsing. Hoe? Dat hoor je van sprekers die hun ervaringen delen uit de praktijk.
  Verder komen tijdens de conferentie onder meer de volgende onderwerpen aan bod: het anywhere & anytime toetsen, het creëren van voldoende toetsplekken, formatief toetsen, authentiek toetsen van vaardigheden en competenties en docentprofessionalisering.
  De Toets2daagse brengt niet alleen mensen bij elkaar, maar stimuleert ook de samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Daarom is er volop de ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan, ervaringen uit te wisselen en het netwerk uit te breiden.
  Voor wie bedoeld? Bedoeld voor toetsdeskundigen, onderwijskundigen, beleidsadviseurs, onderwijs- en opleidingsdirecteuren, docenten en adviseurs op het gebied van ICT- en onderwijst. De nadruk van de inhoud van de conferentie ligt op het hoger onderwijs. Medewerkers uit het MBO zijn ook van harte welkom. De Toets2daagse wordt gehouden in het CUBE-gebouw van Tilburg University.

  Toetsbekwaam blijven
  Binnen het hbo wordt bijzonder succesvol gebruik gemaakt van BKE en SKE (basis- en SeniorKwalificatie Examinering). Zo succesvol dat de Onderwijsraad dit als voorbeeld noemt voor andere onderwijssectoren om docenten toetsbekwaam te maken (Toets wijzer,
  Naar een eigen(tijdse) wijze van toetsen en examineren, 2018). Binnen het hbo is dit gelukt en nog meer instellingen ‘verplichten’ hun docenten hun BKE te behalen, vanwege de hoge effecten op niet alleen de kwaliteit van toetsing, maar juist ook op het effect op het onderwijs. Immers toetsen, onderwijs en leren zijn innig met elkaar verbonden.
  Vanuit het Netwerk Toetsbekwaamheid wordt een enkele keer ‘gesleuteld’ aan het BKE/SKE-programma. Zo hebben ze nu de toetsorganisatie en het toetsbeleid (Kwaliteit 1) en de onderwijsvisie van de instelling en de opleiding alsmede het toetsprogramma een belangrijker aandeel in de toetsbekwaamheidsontwikkeling van docenten gegeven. De constructie, afname, analyse en evaluatie van toetsen heeft haar belangrijke positie behouden binnen Kwaliteit 3.
  Omdat inmiddels veel docenten aantoonbaar (breed assessment met een certificaat) BKE (en SKE) bekwaam zijn vond het Netwerk Toetsbekwaamheid het belangrijk aandacht te besteden hoe docenten ook duurzaam toetsbekwaam blijven. Dus dat de BKE- en SKE-investeringen in de toekomst hun waarde behouden. Hiervoor is Kwaliteit 4 bedoeld dat in de huidige BKE-/SKE-trainingen en assessments een plaats heeft gekregen. Een belangrijk aspect is dat kwalitatieve toetsing een teamprestatie is en dat toetsing zowel aantoonbare horizontale als verticale verbindingen binnen het onderwijs heeft.
  In dit verband heeft het netwerk een tool ontwikkeld waarmee docenten onderling, maar ook met studenten, actief aan de slag kunnen; het Professionaliseringsalfabet. Het Netwerk Toetsbekwaamheid schrijft hierover: ‘Zoek je een leuke activiteit die helpt om toetsbekwaam te blijven en daarmee te werken aan kwaliteit 4? Zoek je ideeën om je samen verder te ontwikkelen op het gebied van toetsbekwaamheid? Of zoek je een activiteit die je kan doen met studenten? Neem dan eens een kijkje in het professionaliseringsalfabet: https://toetsbekwaamheid.nl/bke-ske/#aandeslag. Je bent geheel vrij hoe je de activiteiten gebruikt. Het professionaliseringsalfabet betreft het “wat”, maar niet het “hoe” en zijn bedoeld als hulpmiddel. Heb je de smaak te pakken? Een aantal activiteiten laten zich heel goed combineren!’