Kopstukken uit de Nederlandse Toetswereld

In de periode 2007-2012 zijn in Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De twaalf portretten zijn zelfs gebundeld in een boekje (nog te bestellen à € 9,75 via info@kloosterhof.nl, digitaal à € 5,95 via www.professioneelbegeleiden.nl of een boekhandel).

De redactie is van mening dat goede examinering niet mogelijk is zonder een goede theoretische basis. De examenwereld kent enerzijds wetenschappers die via onderzoek en publicaties theoretische vernieuwingen brengen. Anderzijds zijn er personen werkzaam in de examenbranche, die voor de taak staan examens samen te stellen en op een eerlijke en transparante wijze af te nemen. De eerste uitgave “Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld” portretteerde twaalf theoretische vernieuwers en/of kopstukken die theorie en praktijk verbinden. Geportretteerd waren: Adriaan de Groot, Bob van Naerssen, Wynand Wijnen, Wim Hofstee, Wim van der Linden, Norman Verhelst, Dato de Gruijter, Don Mellenbergh, Jules Peschar, Cees van der Vleuten, Pieter Drenth en Henk van Berkel. De twaalf Kopstukken van toen zijn (bijna) met pensioen of helaas al overleden.
De redactie vond het nu tijd voor een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken in de Nederlandse toetswereld’. Omdat het eerste portret vijftien jaar geleden verscheen, het blad Examens veel nieuwe lezers heeft en de E-Nieuwsbrief door bijna 6.000 belangstellenden wordt gevolgd, heeft de redactie ervoor gekozen om de twaalf eerder verschenen portretten te herhalen in de komende E-Nieuwsbrieven van Examens.
Het eerste ‘oude’ portret is verschenen in E-Nieuwsbrief 37 van 31 maart 2022 en betreft prof. dr. A.D. (Adriaan) de Groot (hoogleraar, schaker, denkpsycholoog, methodoloog, onderwijskundige, wetenschapsfilosoof, essayist en medegrondlegger van Cito).
Het tweede oude portret is verschenen in E-Nieuwsbrief 38 van 16 juni 2022 en betreft Bob van Naerssen (Een eminent examengeleerde van het eerste uur).
• In de komende gedrukte en PDF-uitgave van Examens (14 september 2022) is de eer aan prof. Dr. (K.) Kim Schildkamp om als derde in de nieuwe serie Kopstukken te verschijnen en zich voor te stellen.
Kopstuk uit de Nederlandse examenwereld; prof. dr. W.H.F.W. (Wynand) Wijnen
Helaas is Wynand Wijnen in 2012 overleden, maar ruim voor zijn overlijden (2009) heeft de redactie van Examens Wynand Wijnen mogen interviewen. Hij is onder meer bekend van de relatieve cesuurmethode Wijnen en als geestelijk vader van de voortgangstoets. Een bijzonder mens die dacht vanuit de student, net zoals zijn vader, hoofdonderwijzer van een schooltje in een katholiek boerengehucht in de Peel.
Hier tref je het artikel van een toetspionier en onderwijsvernieuwer aan (uit Examens 2009-4).