De ideale schaalgrootte bestaat niet in het onderwijs

Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor afschaffing van de fusietoets in 2019 is de regering verzocht om de voor- en nadelen van verschillende schaalgrootten in het funderend onderwijs in kaart te brengen. In dit artikel presenteren Sjerp van der Ploeg en Sanne Weijers de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek naar schaalgrootte in het funderend onderwijs.