Wat de lezers wensen

In het kader van hoe we de marketing en de uitgave en E-nieuwsbrief van Examens kunnen versterken willen we ook aan de lezers om tips en tops vragen. We krijgen nooit klachten, maar dat wil niet zeggen dat een en ander niet beter kan. Zaken waar we graag van jullie meer over zouden willen weten zijn bijvoorbeeld:

 

  1. Jouw voorkeur voor een offline (gedrukt) of een online (PDF) uitgave van Examens?
  2. De formule van de huidige opzet van Examens met zijn artikelen en vaste rubrieken?
  3. De formule van de huidige opzet van de E-Nieuwsbrief die u nu leest?
  4. De wisselwerking tussen enerzijds meer wetenschappelijke artikelen en anderzijds meer praktijkgerichte artikelen.
  5. De afwisseling tussen artikelen en de vaste rubrieken?
  6. De aandacht die uitgaat naar toetsing binnen de verschillende onderwijssectoren en de private sector?
  7. Het aantal keren dat Examens en de E-Nieuwsbrief verschijnen (elk vier maal per jaar in afwisselen met elkaar)?
  8. Wat wordt het meest gelezen en wat het minste in de gedrukte/PDF-uitgave?

 

Het is waarschijnlijk dat we via de bij ons bekende e-mailadressen hierop nog terugkomen. Of dit een heuse enquête gaat worden weten we nog niet.

 

Maar nu alvast reageren of de voornoemde ‘vragen’ zou heel fijn zijn: info@kloosterhof.nl. Verkregen informatie kunnen we gebruiken om gericht een mail uit te sturen bijvoorbeeld.

 

Dus jouw reactie stellen we zeer op prijs!