Top 2000 via zoom en online examens ontwikkelen

Het Top 2000 Café kon fysiek niet doorgaan en daarom kwam NPO Radio 2 met een ludieke oplossing. Bezoek aan het Café kon online via een Zoom-verbinding. Door een tijdslot te reserveren kon, wie dat wilde, zich laten zien aan de rest van de Top 2000-kijkers. Sommigen hadden zich goed voorbereid en zongen online in bijpassende outfit, al dan niet vergezeld van een gitaar mee met een nummer. Anderen waren duidelijk verrast dat ze in beeld waren en zwaaiden naar zichzelf terug, en later terugkijken natuurlijk.

 

Door de regels rondom corona is veel van ons afgenomen en helemaal van veel ondernemers. Maar zoals uit het bovenstaande blijkt leidt het ook tot creativiteit. En reizen voor een overleg zal structureel minder worden. Overleg via Zoom, Teams of een andere app  krijgen we er ook wat voor terug, zoals een enorme besparing op reistijd. Maar ook het ontwikkelen van examens gaat perfect online.

 

Examens ontwikkel je als het goed is met een team; via leerdoelen naar een toetsmatrijs en toetsvorm of een opdrachtenontwerpschema om vervolgens door te stoten naar de ontwikkeling van gesloten en/of open vragen, de opdrachtbeschrijving, de beoordelingscriteria en voor summatieve toetsen vooral ook de cesuur. Omdat het veel werk is om tot goede toetsen te komen en het werk complex is, moet je wel met meerdere betrokkenen samenwerken, als was het maar om iemand tegen te laten lezen: is hier goed beschreven wat de studenten/kandidaten moeten kennen en kunnen, zijn de beheersingsniveaus passend, kloppen de gesloten vragen toetstechnisch, kunnen testwise studenten geen haakjes vinden naar de sleutel, is de opdracht duidelijk geformuleerd, dekken de beoordelingscriteria de leerdoelen goed af, welke beoordelingsschaal is het beste passend et cetera. Er komt echt veel bij kijken om tot een goede toets te komen.

 

Wat is Teams bijvoorbeeld dan een uitkomst. Documenten worden online gedeeld, iedereen werkt in hetzelfde document. Online overleg begint bijna altijd precies op tijd en eindigt precies op tijd, overleg via het scherm en direct aanpassen van documenten. Ontwikkelde gesloten vragen worden direct in het gebruikte online toetssysteem zichtbaar gemaakt door het scherm te delen. Ook hier worden aanpassingen direct doorgevoerd en als het kan worden vragen direct vastgesteld. Zo ging het voor corona nooit. En ja, ook artikelen uit Examens, bijvoorbeeld over het gebruik van een niet symmetrische beoordelingsschaal worden er online bij gehaald om te onderbouwen dat een schaal met meer positieve niveaus beter is dan met evenwicht daarin; dus O/V/G is beter dan ZO/O/V/G.

 

Waar online communiceren niet goed werkt is voor het verzorgen van trainingen. Niet even iets uitleggen, dat kan goed online. Maar bij een training van een halve of een hele dag met opdrachten tussen door, dan moet je elkaar in de ogen kijken en het non-verbale gedrag waarnemen en de interactiviteit gebruiken om met elkaar en van elkaar te leren. Dat gaat online gewoon minder goed.

 

Toen ik begin juni 2021 voor het eerst in meer dan een jaar weer een face-to-face training mocht verzorgen voelde ik mij als een koe die voor het eerst weer in de wei mocht. Wat heerlijk om het enthousiasme over toetsing bij de deelnemers weer te proeven. Het was springen in de trainingswei.