Keuzetool voor toetsen op afstand

Door corona is de aandacht voor het gebruik van passende toetsvormen vergroot. Het team van de ‘Werkgroep Toetsen op afstand’ van ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’ heeft een keuzetool ontwikkeld waarbij je op basis van de groepsgrootte en het doel van de toets een of meer mogelijk passende toetsvormen krijgt aangeboden. Vervolgens wordt uitgebreide informatie per toetsvorm beschikbaar gesteld over de toets op basis van: definitie, online (hoe in te zetten), aanpak, tips en referenties.

 

De werkgroep schrijft over de achtergrond van de Keuzetool het volgende:

 

‘Op het gebied van toetsen op afstand is nog een wereld te winnen. Daarom zet de werkgroep Toetsen op afstand zich in om de kennisontwikkeling rond dit onderwerp te bundelen, en kijkt de werkgroep vooruit naar de toekomst door een visie op dit thema te ontwikkelen.

 

De COVID-19-crisis toonde enerzijds hoe veerkrachtig het hoger onderwijs kan zijn op het gebied van online onderwijs, maar ook de pijnpunten van plaats- en tijdonafhankelijk toetsen. De pandemie heeft de noodzaak van plaats onafhankelijk toetsen onder een vergrootglas gelegd. Ook schetsen zich de contouren van de periode na de crisis. Niet alleen tijdens de COVID-19-crisis is het digitaal afnemen van toetsen toegenomen, ook bij terugkeer naar de campus verwachten we een toename. Daarom werkt de werkgroep aan een visie op toetsen op afstand, om zo te kunnen voorsorteren op de toekomst.

 

De kansen rondom toetsen op afstand worden breed gezien. Diverse stakeholders zijn al eigen werkgroepen, gebruikersgroepen en kennisdelingsgroepen gestart om antwoorden te verzamelen en uit te wisselen. Het is de taak van de werkgroep om de inzet van deze netwerken te bundelen en antwoorden te initiëren die we aan stakeholders terug kunnen geven.

 

Neem eens een kijkje in de Keuzetool via:

https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/keuzetool-toetsen-op-afstand/