Weggeefactie: Tussen toets en bestuur

De positie van de examencommissie in het hoger onderwijs

De examencommissie neemt een spilfunctie in binnen universiteiten en hogescholen. Zij is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding. De examencommissie ziet erop toe dat:

  • de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is;
  • het gehele toetsproces van voldoende kwaliteit is;
  • de deelname van studenten aan tentamens volgens geldende regels plaatsvindt;
  • de tentamenprestaties van de studenten op eigen inspanningen berusten.

 

De veelzijdige taak en rol van de examencommissie maakt haar zichtbaar voor studenten, maar brengt haar ook aan tafel met het instellingsbestuur. De examencommissie staat dus tussen de inhoudelijke toets en het bestuur van de instelling in. Aan de hand van de meest actuele inzichten wordt getracht een beeld van dit fenomeen te schetsen. Tevens komt een aantal best practices aan de orde.

Tussen toets en bestuur is geschikt voor leden van examencommissies, leden van juridische eenheden binnen universiteiten en hogescholen, rechtshulpverleners, docenten en studenten. Daarnaast is het geschikt voor hen die geïnteresseerd zijn in de onderwijskundige en juridische kant van het toetsbedrijf, ook buiten het hoger onderwijs.

 

 

Paul Zoontjens was tot mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. De laatste acht jaar van zijn dienstverband heeft hij gefungeerd als voorzitter van de examencommissie van Tilburg Law School. In 2019 verscheen bij Boom juridisch van zijn hand het handboek Onderwijsrecht. Eenheid in verscheidenheid.

Henk van Berkel is veertig jaar werkzaam geweest als onderzoeker van het hoger onderwijs. Tevens was hij voorzitter van een aantal examencommissies. Hij heeft ongeveer twintig boeken geschreven of geredigeerd over onderwijs- en toetskwaliteit. In 2019 promoveerde hij op het onderwerp ‘juridisch correct examineren’.

 

In samenwerking met uitgeverij Boom Juridisch mogen we drie exemplaren van dit boek weggeven. Deze weggeefactie loopt tot en met woensdag 14 april. Winnaars worden per e-mail geïnformeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Klik hier om mee te doen aan deze weggeefactie.